Dodana: 3 listopad 2017 08:14

Zmodyfikowana: 3 listopad 2017 08:14

W Suwałkach rozpoczynają się termomodernizacje placówek oświatowych

Umowę na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 9 podpisał w czwartek (2 listopada) Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. Najkorzystniejszą ofertę – bo na kwotę 2 873 233,41 zł – złożyła firma AUTIMEX z Augustowa i to te przedsiębiorstwo do końca lipca przyszłego roku wykona inwestycję.

Ilustracja do artykułu 01.jpg

Zadanie obejmuje:

– w zakresie robót budowlanych m.in.:

  • renowację elewacji frontowej,
  • modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
  • modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej,
  • ocieplenie fundamentów styropianem,
  • ocieplenie poddasza płytami z wełny mineralnej grubości 23 cm,
  • ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • wymianę drzwi zewnętrznych,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW.

                – w zakresie robót sanitarnych m.in:

1) instalacje wodno-kanalizacyjne,

2) wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

                – w zakresie robót elektrycznych m.in.:

1) Wymiana opraw i instalacji oświetleniowej oraz Tablic rozdzielczych

2) Instalacja gniazd i oświetlenia

3) Instalacja odgromowa i wyrównania potencjałów

4) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kW. 

Jak deklaruje wykonawca prace rozpoczną się lada dzień. Inwestycja zgodnie z umową zakończy się 31 lipca 2018 roku.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowani ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Na ten cel do  Miasta Suwałki trafi 4 618 473,32 zł. Dzięki tym środkom termomodernizację przejdą 4 przedszkola, budynki II LO i Szkoły Podstawowej nr 9 oraz budynek poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Niebawem planowane są do podpisania kolejne umowy.

***

I trochę historii…

Początki szkolnictwa w Suwałkach sięgają I połowy XIX wieku. Najstarszym wśród budynków szkolnych eksploatowanych obecnie jest , obok gmachu I LO, budynek w którym mieści się obecnie  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach.  W 1861  roku władze Guberni Suwalskiej zakupiły za sumę 9 tys. rubli budynek przy ulicy Stary Rynek z przeznaczeniem na Rządową Wyższą Szkołę Żeńską.

W okresie I wojny światowej po zajęciu Suwałk przez wojska niemieckie szkołę przeznaczono na szpital wojskowy. Pierwsze lata niepodległości na nowo przywróciły gmach szkolnictwu.  Mieściło się tam Żeńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej.

Latem 1945 roku zapadła decyzja o utworzeniu w Suwałkach Liceum Pedagogicznego. Na ten cel przeznaczono budynek obecnej SP9.

W 1950 roku liceum zostało przeniesione do Augustowa, a na jego miejscu zlokalizowano Szkołę Podstawową TPD, która otrzymała potem numer 5. 

W roku 1975 w wyniku reorganizacji oświaty szkoła stała się placówką zbiorczą.

Zaczęto dowozić dzieci z gminy Suwałki. W roku 1980 budynek szkoły uległ poważnemu zniszczeniu w wyniku pożaru. Ogień strawił część pomocy szkolnych, książek sprzęt audiowizualny. Szkole udostępniono wówczas część budynku KW PZPR, gdzie mieściła się do kwietnia 1985 roku. W wyniku kapitalnego remontu i zaadaptowania byłego budynku internatu LO powierzchnia użytkowa szkoły zwiększyła się znacznie. Powstały nowe sale lekcyjne, świetlica, gabinety lekarskie, przestronne hole. Zewnętrzna strona budynku pozostała bez zmian, z uwagi na opiekę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W 1985 roku powołano Szkołę Podstawową nr 9, a cztery lata później rada rodziców ufundowała sztandar i nadano placówce imię Włodzimierza Puchalskiego.

Obecnie szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach.

za: UM Suwałki

facebook