Dodana: 19 grudzień 2017 15:13

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2017 15:31

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej gest solidarności mieszkańców Białostocczyzny z narodem węgierskim w 1956 roku

We wtorek 19 grudnia przed siedzibą Archiwum Państwowego w Białymstoku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej gest solidarności mieszkańców Białostocczyzny z narodem węgierskim w 1956 roku. W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego udział w niej wziął Wiesław Żyliński, dyrektor Gabinetu Marszałka UMWP.

Ilustracja do artykułu glowne.JPG

W uroczystościach w Białymstoku udział wzięła Orsolya Zsuzsanna Kovács, Ambasador Węgier, która w swoim przemówieniu podkreśliła tysiącletnią przyjaźń narodów węgierskiego i polskiego.

- W 1956 roku nie byliśmy sami, bo mogliśmy liczyć na Polaków, jak często w tysiącletniej historii – podkreśliła Ambasador Węgier. - Ta tablica to znak wdzięczności, bo nigdy nie zapomnimy waszej solidarności. Cieszę się, że znalazła się ona w tak wyjątkowym miejscu miasta – tuż obok pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego i niedaleko pomnika błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Zwłaszcza teraz, przed Bożym Narodzeniem, to ważne, że nie zapominamy o naszej solidarności.

Przypomnijmy, że zbrojne wystąpienie Węgrów wybuchło 23 października 1956 i trwało do 10 listopada 1956, kiedy to zostało ostatecznie stłumione przez zbrojną interwencję Armii Radzieckiej. Jeszcze do końca 1956 trwały sporadyczne potyczki zbrojne i strajki. W efekcie rewolucji skazano na śmierć i stracono ogółem ok. 230 osób. Kraj po powstaniu węgierskim opuściło blisko 200 tys. Węgrów – kilkadziesiąt tysięcy z nich powróciło po ogłoszeniu amnestii w 1963 r.

- Naród polski i węgierski złączeni są historią, która wiele razy splatała się. Łączy nas wspólne dziedzictwo historyczne, które wyrosło na fundamencie dążeń i pragnień do uzyskania niepodległości i suwerenności. Oba kraje w wyniku paktu jałtańskiego znalazły się w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Tego podziału nasze kraje nigdy nie zaakceptowały czego wynikiem były wydarzenia z 1956 roku - podkreślał w swoim przemówieniu Józef Mozolewski, przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku. - Rewolucja na Węgrzech, która wybuchła jesienią 1956 roku poprzedzona była wydarzeniami Poznańskiego Czerwca, kiedy to 28 czerwca 1956 w Poznaniu doszło do buntu robotników w poznańskich Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski którzy zaprotestowali przeciwko ówczesnej dyktaturze.

Uroczystość odsłonięcia tablicy poprzedziła konferencja w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

(opr.mk)

 

facebook