Dodana: 4 październik 2017 10:50

Zmodyfikowana: 4 październik 2017 10:51

Suwalski Budżet Obywatelski. Jest lista projektów

Znamy już listę projektów zgłoszonych do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Suwalczanie stawiają m.in. na budowę miejsc wypoczynku i rekreacji, placów zabaw, fragmentów ulic, dróg dojazdowych do garaży, ścieżek rowerowych, parkingów, boisk czy budowę Parku Ułańskiego i Suwałki Bike Parku. Nowością w tym roku była kategoria projektów społecznych i kulturalnych. Tu mieszkańcy miasta zgłosili m.in. Encyklopedię Suwalskiego Seniora, Suwalski Fan Club Bluesa, Festyn Rodzinny przy PWSZ czy Szkołę Cukrzycy.

Ilustracja do artykułu _MG_9829m.jpg

Kwota przeznaczona do wydania w ramach tegorocznego Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jest rekordowa i opiewa na 2,6 mln zł.

Weryfikację zgłoszeń przeprowadził Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Na karcie do głosowania znajdzie się 8 projektów inwestycyjnych ,,małych” (o wartości do 100 tys. złotych) opiewających w sumie na 705 590 złotych, 11 ,,dużych” projektów inwestycyjnych (o wartości do 800 tys. złotych) na kwotę 6 471 590 złotych i 7 projektów ,,kulturalnych lub społecznych” (o wartości do 20 tys. złotych) na kwotę 126 900 złotych. Łączna kwota projektów zgłoszonych do realizacji to 7 304 440 złotych.

 Jak pokazuje doświadczenie nasi mieszkańcy zarówno chętnie zgłaszają projekty do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, jak i później na nie głosują  powiedział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. – Taka sytuacja bardzo cieszy. Suwalczanie biorą sprawy we własne ręce i decydują o tym co powstanie w ich mieście. Ta edycja pokazuje też, że decyzja o utworzeniu trzeciej kategorii – projekty kulturalne lub społeczne była właściwa. Mieszkańcy zgłosili siedem projektów  dodał Prezydent.

Wśród przedsięwzięć umieszczonych na karcie do głosowania warunkowo znalazły się 4 projekty. W przypadku trzech z nich, jeśli w wyniku głosowania zostaną one zakwalifikowane do realizacji, konieczne będzie wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wyrażenie zgody na odstępstwa dotyczące wymaganych odległości lokalizacyjnych. W przypadku gdyby odstępstwa od warunków technicznych nie udało się uzyskać, projekty nie będą mogły być realizowane. Natomiast w przypadku czwartego projektu, jego realizacja uzależniona jest od wykonania innego priorytetowego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa zbiornika retencyjnego na osiedlu Hańcza.

Głosowanie na projekty w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 zacznie się 23 października i zakończy 7 listopada. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 listopada 2017 roku. 

LISTA PROJEKTÓW

facebook