Dodana: 26 listopad 2018 09:03

Zmodyfikowana: 26 listopad 2018 09:03

Setki wiernych pożegnały ojca Gabriela

W czwartek, 22 listopada br., w godzinach wieczornych zmarł o. archimandryta Gabriel ze skitu św. św. Antoniego i Teodozjusza Pieczerskiech w Odrynkach-Kudaku. Miał 56 lat. Ojciec Gabriel został pochowany na terenie skitu w Ordynkach. Pogrzeb odbył się w niedzielę ( 25.11). Znanego zielarza, micha i pustelnika żegnały setki wiernych.

Ilustracja do artykułu ikona.jpg

Archimandryta Gabriel urodził się w 1964 roku w Sokółce.
Był absolwentem Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Od początku swojej drogi mniszej związany był z monasterem Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie 6 kwietnia 1986 roku otrzymał postrzyżyny małej schimy otrzymując imię Gabriel na pamiątkę archanioła Gabriela.
7 kwietnia 1986 roku z rąk ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Sawy otrzymał święcenia diakońskie, zaś 30 listopada 1986 roku święcenia kapłańskie.
21 maja 1998 roku został podniesiony do godności archimandryty.
1 maja 2000 roku został mianowany namiestnikiem monasteru w Supraślu oraz proboszczem parafii przyklasztornej.
17 lutego 2007 roku obronił rozprawę doktorską pt.: „Zabłudów jako ośrodek kulturalno-religijny Kościoła prawosławnego”. Od 16 stycznia 2009 roku organizował życie mnisze w skicie Odrynkach-Kudaku.
Ojciec archimandryta był spowiednikiem żeńskiego monasteru w Zwierkach.

 

 

 

źródło: www.cerkiew.pl 

facebook