Dodana: 24 grudzień 2017 13:19

Zmodyfikowana: 24 grudzień 2017 13:19

S8 Granica województwa – Zambrów. Ruch już po dwóch jezdniach

Udostępnienie kierowcom dwóch jezdni umożliwiła wprowadzona w piątek (22.12) nowa organizacja ruchu na odcinku S8 od granicy województwa - do obwodnicy Zambrowa w regionie. Wprawdzie z ograniczeniami prędkości do 100 km/h, ale wygodniej i bezpieczniej będzie więc na kolejnym 15-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S8 w Podlaskiem.

Ilustracja do artykułu 20171222181504171127mezeninjezewogddkias8.jpg_590-400.jpg

- Przekierowaliśmy ruch na dwie jezdnie około godziny 17.30 – poinformował Wojciech Borzuchowski, dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA.

Budowa odcinka od granicy województwa do Zambrowa dobiega już końca. Gotowe są obie jezdnie, są też elementy bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery) i te chroniące środowisko (ekrany, przejścia dla zwierząt). Trwają jeszcze prace wykończeniowe wokół drogi głównej - stąd  miejscami mogą pojawiać się  utrudnienia w ruchu i dodatkowe ograniczenia związane z wykonywanymi robotami. Kontynuowane są także przy układzie dróg serwisowych i lokalnych, które miały być przebudowane w ramach kontraktu.

Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do zakończenia koniecznych robót              i uzyskania niezbędnych pozwoleń, co powinno nastąpić w pierwszych miesiącach przyszłego roku. 

Odcinek S8 granica województwa – Zambrów realizowany jest od 28 stycznia 2015 (podpisanie umowy z konsorcjum „RUBAU POLSKA” oraz „CONSTRUCCIONES RUBAU” S.A. Hiszpania). 

Kontrakt na roboty opiewa na 454,9 mln. zł – za tą kwotę wykonawca wybudował              14,91 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej, na której  powstało 17 obiektów inżynierskich, w tym 14 obiektów mostowych w ciągu trasy głównej lub nad trasą główną oraz 3 obiekty w ciągu dróg zbiorczych:

- 4 mosty + przejścia dla zwierząt w ciągu trasy S8

- 5 wiaduktów nad trasą S8

- 2 przejścia dla dużych zwierząt nad trasą S8 z blachy falistej

- 6 przejść dla zwierząt pod trasą S8 oraz drogami zbiorczymi i dojazdowymi.

Ponadto powstał węzeł - „Szumowo” na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1996B oraz Miejsce Obsługi Podróżnych – Ostrożne, na którym trwają jeszcze prace (zlokalizowane po prawej stronie S8 dla pojazdów jadących w kierunku Białegostoku).

Inwestycja jest dofinansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa została podpisania 18.10.2016 r., a wartość dofinansowania z UE to kwota -  295 527 745,24 zł.

 

facebook