Dodana: 23 luty 2018 11:03

Zmodyfikowana: 23 luty 2018 11:03

Rozkład jazdy pociągów 2018/2019 - konsultacje społeczne do 23 lutego

Trwa kolejna edycja konsultacji społecznych dotyczących rozkładu jazdy pociągów, który zacznie obowiązywać od 9 grudnia 2018 roku. Za punkt odniesienia przy składaniu wniosków proszę przyjąć obecny rozkład i jednocześnie prosimy o ocenę obowiązującego rozkładu. Państwa opinie wskażą jakie zmiany należy wprowadzić w przyszłym rozkładzie jazdy w celu lepszego dostosowania oferty do potrzeb.

Ilustracja do artykułu P1410303.jpg

Na ocenę i propozycje zmian czekamy w okresie od 12 lutego do 23 lutego 2018 roku.

Wnioski, uwagi i sugestie należy przesyłać na specjalnie do tego celu przygotowanym formularzu, na  adres e-mail: dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl

W tytule e-maila prosimy wpisać: „Konsultacje społeczne RJP 2018/2019"

Informujemy również, iż nie będą rozpatrywane wnioski:
1. ogólnikowe i niewnoszące konkretnego postulatu;
2. dotyczące połączeń dalekobieżnych  (np.: pociąg relacji Białystok – Warszawa, Hajnówka – Warszawa) i międzynarodowych (organizatorem tych połączeń jest minister właściwy do spraw transportu)
3. zawierające uwagi o stanie linii kolejowych, dworców i przystanków (adresatami takich uwag są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Nieruchomości).

Nadmieniamy, iż na przyszły kształt oferty przewozowej wpływać będzie szereg czynników m. in.: ilość środków finansowych w dyspozycji województwa, popyt i  oczekiwania podróżnych, stan i dostępność infrastruktury jak również zasoby personalne i taborowe oraz uzgodnienia z sąsiednimi organizatorami na liniach stycznych z innymi województwami.

Pliki do pobrania

facebook