Dodana: 2 marzec 2018 21:22

Zmodyfikowana: 2 marzec 2018 21:24

Na pomoc zwierzętom z "Ciapka" ruszył Areszt Śledczy w Hajnówce

W piątek, 2 marca Areszt Śledczy Hajnówka odpowiedział na apel w sprawie pomocy hajnowskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zwierząt „Ciapek”. Wprawdzie te rzeczy straciły cechy używalności, ale nadal mogą przydać się psom przebywającym w schronisku, zwłaszcza w takie mrozy jak obecnie.

Ilustracja do artykułu glowne.jpg

- Od wielu lat współpracujemy ze stowarzyszeniem i staramy się w miarę naszych możliwości pomagać czworonogom z "Ciapka" - mówi st.szer. Marta Domin, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Hajnówce. - W tym czasie podarowaliśmy smycze, karmy, koce, ale przede wszystkim współuczestniczyliśmy w rozbudowie  schroniska dla zwierząt.

Ale to nie wszystko - skazani odbywający karę pozbawienia wolności w hajnowskim areszcie pracują także przy pracach porządkowych, remontach w schronisku.

Hajnowski Areszt Śledczy ma długą tradycję pomagania psom z miejscowego schroniska. Od 2011 roku z inicjatywny Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce ppłk Romana Paszko w jednostce realizowany jest program readaptacji skazanych z elementami dogoterapii „Przyjaciele, czyli pies w celi”. Program ten otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawianych Wolności, a sam Dyrektor w 2012 roku za swoją działalność otrzymał wyróżnienie „Serce dla Zwierząt”. Zajęcia z psami, początkowo odbywały się na terenie aresztu, gdzie dowożono psy ze stowarzyszenia. W ostatnich edycjach programu osadzeni pod opieką wychowawcy uczestniczyli w zajęciach na terenie schroniska, dzięki czemu mogli zobaczyć w jakich warunkach żyją ich podopieczni. Prowadzone oddziaływania wobec skazanych polegały na ułatwieniu, a nawet pokonaniu oporów przed tworzeniem właściwych relacji międzyludzkich, nauce odpowiedzialności za siebie i innych oraz odbudowie poczucia własnej wartości. 

facebook