Dodana: 28 luty 2018 09:47

Zmodyfikowana: 28 luty 2018 09:48

Jak zarobić na Rail Baltica? Spotkanie dla przedsiębiorców w Białymstoku

Szansa dla przedsiębiorców operujących na terenie Polski północnowschodniej. W lutym odbędą się spotkania panelowe organizowane przez Instytut Innowacyjności Polska z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i kierownictwa Rail Baltica. Przedsiębiorcy będą mogli wypowiedzieć się na temat szans rozwoju dla własnych przedsięwzięć i biznesu w sytuacji, gdy mogą mieć wpływ na infrastrukturę wokół linii Rail Baltica. Spotkanie dzisiaj (w środę 28 lutego) odbędzie się w Białymstoku. Wcześniej podobne miały już miejsce w Ełku i Suwałkach.

Ilustracja do artykułu pkp rail-10.jpg

Instytut Innowacyjności Polska organizuje spotkania panelowe z przedsiębiorcami, których działania obejmują teren Polski północno-wschodniej. W trakcie spotkań przedsiębiorcy będą mogli przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania odnoszące się do uruchomienia linii Rail Baltica. Przede wszystkim jednak, DG MOVE chce zrozumieć jakich szans dla swoich firm spodziewają się przedsiębiorcy jeśli będą mieli wpływ na infrastrukturę, która powstanie wokół Rail Baltica. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się z możliwością uzyskania bezzwrotnego dofinansowania do 80% poniesionych kosztów na projekty związane z Rail Baltica.

W Białymstoku na spotkanie zapraszamy dzisiaj - w godz. 11-13.30 przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.

Czym jest Projekt Rail Baltica

Rail Baltica to projekt o ogromnym znaczeniu dla rynków Unii Europejskiej, regionu Centralnej Europy jak i samej Polski. Należy na niego patrzeć zarówno w wymiarze potencjalnych korzyści płynących z tranzytowej obsługi przepływu towarów pomiędzy Europą Północną a Zachodnią, jak i istotnego czynnika wspierającego rozwój naszego kraju jako miejsca przecinania się szlaków transportowych Wschód – Zachód i Północ – Południe. W tym kontekście Rail Baltica tworzy szansę zarówno dla polskiej sieci transportowej na odegranie jeszcze silniejszej roli w rozwoju gospodarczym Polski jak i dla rozwoju innowacyjności naszej gospodarki. Urzeczywistnienie funkcjonowania tego połączenia transgranicznego pomoże polskim przedsiębiorstwom w zacieśnianiu kontaktów biznesowych z firmami ze Skandynawii. Przedsiębiorstwa z Europy Północnej znane są jako odnoszące wyróżniające się sukcesy na polu innowacyjności. Tworzenie dodatkowych sposobów łączenia z tamtymi firmami da firmom polskim nie tylko możliwość realizacji dodatkowych przedsięwzięć, ale także pozwoli lepiej czerpać ze skandynawskich rozwiązań innowacyjnych.

Kilka słów o Instytucie Innowacyjności Polska

Instytut Innowacyjności Polska ma doświadczenie zarówno we współpracy na rzecz wzmacniania (lub pomocy przy tworzeniu) zachowań innowacyjnych w polskich firmach, jak również przy pozyskiwaniu funduszy unijnych. Działa na rzecz tworzenia sprawnych kanałów wymiany doświadczeń i czerpania przez polskie przedsiębiorstwa doświadczeń z regionów silniej innowacyjnych. Zaangażowanie Instytutu Innowacyjności Polska w projekt Rail Baltica wynika ze świadomości, że to połączenie kolejowe pozwoli polskim przedsiębiorstwom infrastruktury i przewozów kolejowych pozyskać dodatkowy impuls do tworzenia wartości dodanej dla całej gospodarki. Firmy kolejowe nie tylko mogą stworzyć dodatkową platformę realizacji przychodów, ale przede wszystkim proaktywnie i inspirująco oddziaływać na szeroko pojęte otoczenie biznesowe w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań gospodarczych.

facebook