Dodana: 8 październik 2017 12:29

Zmodyfikowana: 8 październik 2017 12:29

Archimandryta prof. dr hab. Warsonowiusz Doroszkiewicz otrzymał święcenia biskupie

W niedzielę, 8 sierpnia w cerkwi katedralnej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach odbyła się chirotronia, czyli konsekracja nowego biskupa siemiatyckiego archimandryty Warsonofiusza Doroszkiewicza. W uroczystościach wziął udział m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński

Ilustracja do artykułu IMG_7141.JPG

W sierpniu br. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wybrał Archimandrytę Warsonofiusza Doroszkiewicza  biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-bielskiej z tytułem biskupa siemiatyckiego.

Archimandryta prof. dr hab. Warsonowiusz  Doroszkiewicz  w latach 1989–1990 był namiestnikiem monasteru św. Onufrego w Jabłecznej.
W 2001 uzyskał stopień doktora nauk teologicznych broniąc na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pracy dotyczącej dialogu Kościoła Prawosławnego z Kościołami Dochalcedońskimi. Był prorektorem Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W latach 2001–2009 był proboszczem parafii pod wezwaniem św. Dymitra w Sakach oraz pierwszym przełożonym nowo powołanego monasteru św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach.

ak
fot.Wojciech Oksztol 

źródło: wikipedia

facebook