Dodana: 14 wrzesień 2014 08:16

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2014 08:16

Podlaskie Ziołami Pachnące i Dożynki Wojewódzkie

"Podlaskie Ziołami Pachnące i Dożynki Wojewódzkie" odbyły się w niedzielę 14 września w Białostockim Muzeum Wsi.

Uroczystym pochodem przez teren Białostockiego Muzeum Wsi rozpoczęły się tegoroczne Wojewódzkie Dożynki. W tym roku wszyscy czuliśmy, że jest za co dziękować – plony podlaskich rolników były bardzo udane. Nic dziwnego, że i wspólnemu świętowaniu towarzyszyła podniosła atmosfera, ale też radość i zadowolenie z powodu dobrze spełnionego obowiązku i dumy z ziemi, która służy nam wiernie od wieków.

- Spotkaliśmy się tutaj, by podziękować przede wszystkim za ludzką pracę i trud. Dzisiaj liczymy zbiory, oceniamy plony, ale nade wszystko oczekujemy tego chleba, symbolu, którego nigdy w podlaskich, polskich domach zabraknąć nie powinno. Praca rolnika nie jest łatwa. Od rana do nocy, bez sobót, niedziel – dzisiaj podsumowujemy ten niezwykły trud. Chciałbym w imieniu własnym i Zarządu Województwa Podlaskiego serdecznie za ten trud podziękować – zwrócił się do rolników Jarosław Zygmunt Dworzański, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Niedzielne święto w Białostockim Muzeum Wsi nie mogło się obyć i bez Dożynkowych Starostów. W tym roku ten honor spotkał Zofię i Bogusława Krynickich ze wsi Piątak w gminie Suchowola, właścicieli rodzinnego gospodarstwa rolniczego specjalizującego się w hodowli bydła mlecznego oraz Krystynę i Eugeniusza Jaroszewiczów z Knyszewicz, gmina Szudziałowo.

Do zgromadzonych zwrócił się też Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub, prawosławny Metropolita białostocko-gdański.

- Historia pokazuje, że przyroda często wyznaczała ważne momenty dla ludzi, jak choćby Nowy Rok. W Bizancjum takim czasem był marzec, kiedy przyroda dopiero budziła się do życia, później Nowy Rok obchodzono we wrześniu, kiedy przychodziła pora zbierania plonów i zaczynano zasiew nowych, wreszcie ten Nowy Rok zaczęto obchodzić w styczniu, kiedy wszystko obumiera, a ziemia dopiero przygotowuje się do kolejnego wysiłku – podkreślał Jego Ekscelencja Jakub. - W tym roku Bóg pobłogosławił nas obfitymi plonami, za które winniśmy podziękować. Jednak każda liturgia święta jest też dziękczynieniem, na który przynosimy chleb. Módlmy się, żeby i za rok Bóg nam pobłogosławił obfitymi plonami.

Podlaskim rolnikom za tegoroczny trud dziękował też Mieczysław Baszko, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.
- To wy zapewniacie żywność dla naszego państwa, naszego regionu i za to bardzo wam dziękuję. To też wspaniały moment, żeby przypomnieć jak bardzo nasze rolnictwo w ciągu ostatnich lat się zmieniło. To wspaniale, że pamiętamy o tradycji, ale też, że i nie zapominamy o ciągłym unowocześnianiu naszej produkcji – podkreślał wicemarszałek, który wspomniał też, że Marek Sawicki, minister rolnictwa przeznaczył na podlaskie rolnictwo dodatkowe środki w większości przeznaczone na wodociągi i kanalizację.

Punktem kulminacyjnym tegorocznych uroczystości było poświęcenie plonów przez duchownych dwóch wyznań.

Tradycyjnie też w tym roku oceniono tradycyjne wieńce dożynkowe przygotowane z tej okazji przez podlaskich rolników.

Wieńce oceniała komisja w składzie:
1. Krystyna Kunicka, plastyk - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
2. Adam Ślefarski, plastyk - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
3. Helena Marcinkiewicz, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  UM - przewodnicząca
4. Artur Gaweł, etnograf - Białostockie Muzeum Wsi
5. Iwona Piaskowska, etnolog - Białostockie Muzeum Wsi
6. Urszula Szymak, kulturoznawca - Białostockie Muzeum Wsi
7. Walentyna Adamska, animator kultury - Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

Komisja wieńce oceniła przed Cerkwią pw. Św. Mikołaja w Białymstoku  oraz przed Katedrą  w Białymstoku.  Oceniono łącznie 20 wieńców.

Komisja oceniła wieńce w dwóch kategoriach:

- wieńce tradycyjne (zgodność z tradycją, wymiary wynikające z tworzywa, naturalne zboża, kwiaty, owoce, wstążki lub krajki, architektura wieńca wynikająca z koła, kwadratu, trójkąta i wznoszących się wiązek ku szczytowi, wzór „przepiórka” na polu)

- wieńce współczesne (walory plastyczne kompozycji wykonanej z płodów rolnych, elementy plastyczne o symbolice agrarnej, patriotycznej i społecznej, ogólny wyraz korespondujący ze świętem plonów).
 
W kategorii wieńców tradycyjnych  nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego na najpiękniejszy wieniec tradycyjny otrzymali:
I Nagrodę   Zespół Folklorystyczny Orlanie z Orli
II Nagrodę  Koło Gospodyń Wiejskich Malwianki ze Studzianek, gm. Wasilków 
III Nagrodę Zespół Knyszynianki z Knyszyna

Wyróżnienia Marszałka Województwa Podlaskiego w kategorii – wieniec tradycyjny otrzymali:

1. Zespól Folklorystyczny Werwoczki z Orli
2. Zespól Folklorystyczny Żawaranki ze wsi Mochnate, gm. Hajnówka

W kategorii wieńców współczesnych nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego na najpiękniejszy wieniec współczesny otrzymali:

 I Nagrodę - Gmina Szudziałowo, powiat Sokólski
 II Nagrodę - Gmina Augustów
 III Nagrodę - Koplanianki, gm. Juchnowiec Kościelny

Wyróżnienia Marszałka Województwa Podlaskiego (grawertony z podpisem Marszałka Województwa Podlaskiego i kosze z owocami jesieni) w kategorii – wieniec współczesny otrzymali:

1. KGW Piekowo gm. Poświętne
2. Wieniec z miejscowości Szaciły

Dodatkowo z uwagi na wysoki poziom artystyczny i ogromny wkład pracy włożony w wykonanie wieńców, Komisja postanowiła uhonorowała następujące wieńce:

1. Zespół Folklorystyczny Kalina z Załuk
2. Zespół Uhowianki, gm. Łapy
3. Zespół Pogodna Jesień z Moniek

Komisja wyraża ogromne zadowolenie z przygotowania w tym roku wieńców tradycyjnych oraz wieńców współczesnych, których wykonanie w niewielkim stopniu odbiegało od prezentowanych wieńców tradycyjnych. Szczególną uwagę Komisji zwróciła oprawa wieńców: wykonawcy w większości ubrani w stroje tradycyjne lub związane z „mała ojczyzną”, pięknie przygotowane dary: bochny chlebów wypiekane metodą tradycyjną, owoce, warzywa i regionalne produkty(miód, grzyby, powidła itp.).  Kilkuletni apel Komisji zaowocował tym, iż tradycja wieńców dożynkowych wróciła na Podlasie.

 

Program festynu etnograficznego:

10:00 – Uroczysta liturgia – Cerkiew Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku
11:00 – Msza święta - Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku (Fara)
13:00 – Spotkanie przy wiatraku w Białostockim Muzeum Wsi i uroczysty przemarsz w kierunku sceny

na terenie Białostockiego Muzeum Wsi (ul. Nadawki 21 C)

Scena główna
:

9:30 - 12:00 Przegląd Zespołów Folklorystycznych
13:30 – 15:30 Część oficjalna Dożynek Wojewódzkich
15:30 – 17:30 Cześć artystyczna – występy zespołów folklorystycznych
18:00 – 19:15 Występ zespołu Sokół Orkestar

Mała scena:

10:00 – 12:00 Nadanie sztandaru Podlaskiemu Związkowi Pszczelarzy
12:00 – Piknik Drobiowy (Podlaska Izba Rolnicza) + atrakcje wokół sceny, degustacje

Wystawy:
Wystawa dożynkowa Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Wystawa rolniczego sprzętu ciężkiego

Pokazy:
Pokaz wykorzystania ziół w gospodarstwie wiejskim
Pokaz wędzenia wędlin metodą tradycyjną
Pokaz rozruchu leśnej bimbrowni

Konkursy:
Konkurs „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”
Konkurs kulinarny „Podlaskie Smaki Jesieni”

Ponadto:
Degustacje specjałów tradycyjnej podlaskiej kuchni
Kiermasz rękodzieła ludowego i tradycyjnych produktów kulinarnych Podlasia


Podczas festynu odbył się koncert zespołu Sokół Orkestar, który jest unikatem na polskiej scenie muzycznej. Zajął w tym roku drugie miejsce na Festiwalu Trębaczy w Gucy(Serbia), jako pierwszy zespół spoza Bałkan.

 

facebook