Dodana: 6 październik 2017 13:10

Zmodyfikowana: 6 październik 2017 13:10

Stulecie powstania Komendy Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy

Burmistrz Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, Fundacja Pole Kultury, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz współorganizatorzy zapraszają na uroczyste obchody stulecia założenia Komendy Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy. Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-8 października 2017 r.

Ilustracja do artykułu okładka POW.jpg

Uczestnicy wydarzeń sobotnich otrzymają bezpłatnie książkę Józefa Waczyńskiego pt.: „Polska Organizacja Wojskowa w Choroszczy” (wydawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy) oraz książkę „Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy” pod redakcją Wojciecha Jana Cymbalistego (wydawcą jest Fundacja Pole Kultury). Obie książki ukażą się w nakładzie 300 egzemplarzy.

Obchody rozpoczną się w piątek 6 października koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Trio Krystmar „Gdy Polska da nam rozkaz” o godz. 19.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Natomiast już w sobotę, 7 października 2017 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy od godz. 10.00 będzie miała miejsce konferencja naukowa pn. „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic. Historia, antropologia, literatura". Wraz z początkiem konferencji, będzie miała miejsce promocja albumu pt. „Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy”. Ponadto w ramach konferencji odbędą się wernisaże wystaw okolicznościowych: „Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy” oraz „Pamiątki POW w Choroszczy”. Po obradach plenarnych konferencji naukowej, będzie można wybrać się na spacer do Muzeum Wnętrz Pałacowych.

Obchody 100-lecie powstania POW zakończą się w niedzielę 8 października odsłonięciem tablicy pamiątkowej na rogu ulic Lipowej i Henryka Sienkiewicza w Choroszczy o godz. 16.30 – jest to miejsce, w którym została zawiązana Polska Organizacja Wojskowa w Choroszczy. O godz. 17.30 nastąpi przemarsz na Rynek 11 Listopada, natomiast o godz. 18.00 msza święta w intencji peowiaków w choroskim kościele św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika.

 

Program uroczystości:

06.10.2017 /piątek/

- 19:00 Gdy Polska da nam rozkaz – koncert patriotyczny w wykonaniu Trio Krystmar
aula Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

 

7.10.2017 /sobota/
- 10:00 Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic. Historia, antropologia, literatura - konferencja naukowa
aula Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

- 10:40 Bohaterowie sprzed stu lat – promocja książki
aula Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

- 11:00 wernisaże wystaw okolicznościowych: „Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy” i „Pamiątki POW w Choroszczy”
aula Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

- 12:00 obrady plenarne konferencji naukowej
aula Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

8.10.2017 /niedziela/

- 16:30 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
róg ulic Lipowej i H. Sienkiewicza w Choroszczy

- 17:30 przemarsz na Rynek 11 Listopada w Choroszczy

- 18:00 msza święta w intencji peowiaków
Choroszcz, kościół św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika

Współorganizatorzy: Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Pole Kultury, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała, Choroszcz Miniona, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Patronat honorowy: Burmistrz Choroszczy

Zadanie sfinansowano ze środków gminy Choroszcz oraz ze środków budżetu województwa podlaskiego.

 

 

PROGRAM ogólnopolskiej konferencji naukowej „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic. Historia, antropologia, literatura”

Obrady każdego z bloków odbędą się w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy /ul. H. Sienkiewicza 29, I p., wejście od Placu dra Zygmunta Brodowicza/


Blok I
, Historia Polskiej Organizacji Wojskowej w perspektywie lokalnej – prowadzenie dr hab. prof. UwB Adam Czesław Dobroński

12:00 – rozpoczęcie obrad

12:05 – Edward Ciesnowski, Ku niepodległości...  Czy tylko Piłsudski?  /Uniwersytet w Białymstoku/

12:20 – Czesław Rybicki, POW w Tykocinie /Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, Podlaskie Towarzystwo Historyczne Oddział Łomża/

12:35 – ppłk. POW Piotr Augustynowicz, Tradycje POW /Stowarzyszenie POW/

12:50 – Marian Olechnowicz, Bohaterowie są stąd! /Fundacja Aktywizacja/

13:05 – Józef Waczyński, POW w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku /Muzeum Wojska w Białymstoku/

13:20 – dyskusja i przerwa kawowa

 

Blok II, Poprzednicy i następcy POW na polu walki – prowadzenie mgr Wojciech Jan Cymbalisty

13:35 – Adam Kamieński, Powstanie styczniowe  na Białostocczyźnie na podstawie pamiętników Ignacego Aramowicza i Adolfa Białokoza /Uniwersytet w Białymstoku/

13:50 – ks. Andrzej Sadowski, Ksiądz proboszcz Adam Ostrowski – rys biograficzny

14:05 – Grzegorz Krysiewicz, Armia Krajowa na terenie gminy Choroszcz /Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała/

14:20 – Kinga Siemieniuk, Mała ojczyzna – Barszczewo

14:35 – Jan Adamski, Wspomnienie o majorze Hajdukiewiczu /Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy/

14:50 – dyskusja

 

Blok III, W kręgu tradycji i pamięci – prowadzenie dr hab. prof. UwB Violetta Wejs-Milewska

15:00 – hm. Jan Dworakowski, Początki harcerstwa na Białostocczyźnie w latach 1913-1923 /ZHP/

15:15 – pwd. Marta Bokun, Harcerstwo białostockie i choroskie /ZHP/

15:30 – Jan Adamski, Choroszczańskie pomniki niepodległościowe /Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy/

15:45 – Wojciech Jan Cymbalisty, Wątki niepodległościowe w literaturze o Choroszczy /Uniwersytet w Białymstoku/

16:00 – dyskusja i zakończenie konferencji

16:15 – spacer do Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

17:00 – obiad dla uczestników konferencji

facebook