Dodana: 2 luty 2018 15:02

Zmodyfikowana: 2 luty 2018 15:02

Wspólne obrady Rad Przedsiębiorczości przy Marszałku i Prezydencie Białegostoku na temat Wschodniego Kongresu Gospodarczego

Koncepcja programowa i organizacyjna Wschodniego Kongresu Gospodarczego 2018 stała się tematem dzisiejszych, 2 lutego obrad wspólnych Rad Przedsiębiorczości, działających przy Marszałku Województwa Podlaskiego i Prezydencie Miasta Białegostoku. W obradach uczestniczył Wiceprzewodniczący Rady Miasta Białegostoku Kazimierz Dudziński.

Ilustracja do artykułu IMG_0653.jpg

Zgromadzonych powitał przewodniczący Rady Henryk Owsiejew, marszałek Jerzy Leszczyński dziękując zebranym za przybycie podkreślił, jak ważną rolę Kongres spełnia w promocji województwa w Polsce i za granicą.

- Zależy nam na tym, by Kongres był wsparty finansowo przez oba samorządy - województwa i  miasta Białegostoku, a także, by inne samorządy Suwałk, Łomży i Bielska Podlaskiego też wzięły udział we współorganizacji Kongresu – powiedział marszałek Leszczyński.

 

Zarys koncepcji programowej i organizacyjnej przedstawił zgromadzonym zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Marek Proniewski.

- Będzie to piąta edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego, powinna więc być najlepsza – podkreślił dyrektor Proniewski.

Według planów Kongres ma być w tym roku połączony z imprezą wystawienniczą, na której można by przedstawić gospodarczo region, „bo mamy się czym pochwalić”.

Każda edycja miała jakąś myśl przewodnią, tegoroczna miała by motto: „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”.

Termin proponowany: 26-27 września.

Według koncepcji tegoroczny Kongres powinien mieć mniejszą ilość paneli tematycznych i ograniczyć – w porównaniu do poprzednich edycji – ilość prelegentów, a tym samym umożliwić uczestnikom paneli większy udział w dyskusji.

Większy nacisk powinien być postawiony na promowanie walorów gospodarczych regionu i poszczególnych subregionów na stoiskach informacyjnych, do tego filmy promocyjne przed każdą sesją panelową oraz wystawa mulimedialna z okazji 100-lecia

Powinna być wzmocniona rola delegacji zagranicznych na WKG; powinno się zaprosić partnerów z Komisji Europejskiej, konsuli i przedstawicieli ambasad, zaproszenie przez miasta regionu podlaskiego ich miast partnerskich; a dla spotkań B2B specjalnie wygospodarowana „Strefa spotkań gospodarczych”.

Podczas obrad pojawiły się kolejne pomysły i rozwiązania: większe starania, by zaprosić stronę rządową, która w ubiegłym roku nie uczestniczyła w Kongresie; zwrócenie się do wojewody, by był współorganizatorem; wyznaczenie osobnego organizatora wystawy (wystawa też powinna potrwać dwa dni, a może mecz Jagielloni na jej rozpoczęcie?) ; wzbogacenie możliwości wystawienia się przez placówki dyplomatyczne.

Przedsiębiorcy postanowili wystosować apel do Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz do Miasta Białegostoku i innych miast- stolic subregionów z prośbą o współfinansowanie Kongresu.

W drugiej części spotkania marszałek Jerzy Leszczyński zaprezentował rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w województwie podlaskim z uwzględnieniem miasta Białegostoku, według którego najkrótszy korytarz transportowy z Berlina do Moskwy wiedzie przez Podlaskie i dlatego trzeba podjąć starania, by droga s8 prowadziła z Białegostoku do granicy w Kuźnicy Białostockiej. Za granicą już powstaje autostrada M6 Mińsk – Grodno.   

Trzeba też zabiegać by Via Carpatia stała się korytarzem priorytetowym.

Starania samorządu województwa popierają przedsiębiorcy, co postanowili wyrazić w trzecim apelu do rządu RP.

(at)

facebook