Dodana: 28 luty 2018 15:02

Zmodyfikowana: 28 luty 2018 15:23

Rail Baltica dla rozwoju transportu kolejowego i biznesu w Podlaskiem

Spotkanie panelowe - na temat potencjału Rail Baltica dla rozwoju transportu kolejowego i biznesu w Polsce - zorganizowane przez Instytut Innowacyjności Polska z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i kierownictwa Rail Baltica, samorządowców i przedsiębiorców odbyło się w środę, 28 lutego w Białymstoku. Wcześniej podobne dyskusje odbyły się w Ełku i Suwałkach.

Ilustracja do artykułu IMG_4669.JPG

Komisja Europejska, chcąc poznać oczekiwania wobec trasy kolejowej Rail Baltica, zorganizowała przetarg na badania w Estonii, Litwie, Łotwie i Polsce. W ramach tego przetargu część konsultacji zorganizował w Polce Instytut Innowacyjności. W Ełku i Suwałkach spotkania dotyczyły głównie rozmów z przedsiębiorcami, by poznać ich opinie na temat możliwości rozwoju biznesu wokół linii, infrastruktury, miejsc przeładunku z tranzytu drogowego na kolejowy. W Białymstoku, gdzie prace są bardziej zaawansowane, chodziło raczej o informację, jak przebiegają i kiedy zostaną zrealizowane oraz, a może głównie – jak usprawnić proces komunikacji.

- To ogromna inwestycja, zaangażowanie wszystkich stron jest konieczne, a usprawnienie procesu komunikacji po obu stronach to duży obszar do poprawy – powiedział prowadzący spotkanie Piotr Fic z Instytutu Innowacyjności Polska.  – Musi być większe zainteresowanie biznesu i samorządu.

W Białymstoku na spotkanie przybył Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński wraz z dyrektorami Leszkiem Lulewiczem i Bogdanem Olszewskim, radny Sejmiku Włodzimierz Szybcio, Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski, Jakub Siwiński z Komisji Europejskiej, dyrektorzy PKP PLK odpowiedzialni za projekt, za konsultacje społeczne i odcinek Rail Baltica oraz przedstawiciele firm Adampol, Barter, Podlaskich Kobiet Biznesu i Stowarzyszenia Przewoźników Podlaskich.

Marszałek Jerzy Leszczyński podkreślił znaczenie jakie dla regionu ma budowa Rail Baltica, szczególnie w kontekście braku lotniska regionalnego.

Rail Baltica to jedno z 6 wielkich europejskich projektów transgranicznych. Ma połączyć Morze Północne z Bałtykiem: 8 krajów, 17 węzłów miejskich, 16 lotnisk i 32 porty. Rail Baltica otrzymała wsparcie finansowe w ramach instrumentu „Łącząc Europę”: 788 mln euro na pierwsze etapy wdrażania oraz 800 mln euro przyznano PKP PLK na modernizacje istniejących linii w Polsce na trasie Warszawa – Sadowe – Czyżew – Białystok - Ełk (łącznie 1,5 mld euro na korytarz w Polsce).

PKP PLK jako narodowy przewoźnik zarządza infrastrukturą i modernizacją infrastruktury.

Według planu modernizacja korytarza do Białegostoku ma być zakończona do 2020 r. (zakończenie dokumentacji do końca tego roku), korytarz do Ełku – do 2023 r. , a do granicy państwa do 2025r.

Przy modernizacji linii kolejowej są też przewidziane modernizacje odcinków drogowych, jak np. odcinek Via Baltica Szczuczyn – Budzisko (koszt 795,5 mln zł, realizacja do 2020 r.).

Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy zwracali uwagę jak ważne jest dla lokalnego biznesu wykorzystanie infrastruktury wokół modernizowanych korytarzy. Ich zdaniem niezbędne dla gospodarki naszego regionu jest modernizowanie odcinka uzupełniającego  - z Białegostoku do Kuźnicy Białostockiej. 

O znaczeniu geopolitycznym i strategicznym Podlaskiego z punktu widzenia samorządu mówił na spotkaniu dyrektor Bogdan Olszewski. Zwrócił uwagę, że Urząd Marszałkowski stara się tak organizować konkursy w ramach RPO WP, by znalazły się w nich propozycje infrastrukturalne – na budowę terminali przeładunkowych i centrów logistycznych. Z całą pewnością rozwój tak ważnej strategicznie magistrali kolejowej przyczyni się w dłuższym okresie do znacznego rozwoju gospodarczego w wielu aspektach i dziedzinach naszego codziennego życia. Oczywistym jest, że biznes podąży za odpowiednią i dobrze zorganizowaną dostępnością regionu, a co za tym idzie zacznie w tym miejscu swoje inwestycje. Ma to ogromne znaczenie dla minimalizowania bezrobocia i wzrostu poziomu życia naszego województwa.   

(at)

 

facebook