Dodana: 28 listopad 2017 17:37

Zmodyfikowana: 29 listopad 2017 09:20

Podlaskie Forum Gospodarcze z udziałem prezydentów Białegostoku, Suwałk i Łomży oraz Marszałka Województwa Podlaskiego

Podlaskie Forum Gospodarcze – inicjatywa konsolidująca organizacje zrzeszające przedsiębiorców z terenu województwa podlaskiego - zorganizowało we wtorek, 28 listopada w Parku Naukowo-Technologicznym w Białymstoku spotkanie z udziałem prezydentów Białegostoku, Suwałk i Łomży oraz Marszałka Województwa Podlaskiego na temat wsparcia podlaskich przedsiębiorców.

Ilustracja do artykułu IMG_0228.JPG

- Rozwijamy się dynamicznie, gonimy najlepszych, ale i oni nie stoją w miejscu. Rozwija się infrastruktura komunikacyjna i co nas szczególnie cieszy powstanie i w Białymstoku i w Suwałkach lotnisku, czy jak nazywają niektórzy – pas startowy. Tu się należą szczególne podziękowania Marszałkowi Województwa Podlaskiego za wsparcie finansowe tych inwestycji. Można powiedzieć, ze za czasów marszałka Leszczyńskiego pas startowy stał się możliwy – powiedział prowadzący spotkanie prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Witold Karczewski.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski w obszernej prezentacji przedstawił kluczowe  inwestycje Białegostoku, te w trakcie realizacji i planowane w najbliższym czasie:

budowa pasa startowego Krywlany – koszt ok. 44 mln zł (zakończenie budowy wrzesień 2018 plus 3 miesiące na certyfikacje);

inwestycje drogowe – Trasa Niepodległości (wartość inwestycji 322 mln zł), przebudowa ul. Ciołkowskiego (ponad 108,9 mln zł), budowa przedłużenia ul. Sitarskiej (35,2 mln zł), przebudowa Al. Tysiąclecia PP (203,5 mln zł), węzeł komunikacyjny z centrum przesiadkowym (167,8 mln zł), budowa północnej obwodnicy (500 mln zł).

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Prezydent wspomniał również o powstającym z pomocą środków z RPO Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy, a także o rozpoczynających działalność Centrach Kształcenia Praktycznego, dotyczących szkolnictwa zawodowego, a utworzonych w pięciu zespołach szkół w Białymstoku.

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz omówił pokrótce Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do 2020, scharakteryzował założenia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości:  program pomocy minimis, program pomocy regionalnej, ulgi i zwolnienia z podatków, dostępność gruntów inwestycyjnych. Wspomniał również o rozwoju podstrefy Suwałki w ramach SSSE oraz o rozwoju szkolnictwa zawodowego w Suwałkach. W swojej prezentacji nie zapomniał o planach Via Baltica, Via Carpatia i Rail Baltica oraz oczywiście o planach budowy pasa startowego:

- Tu jesteśmy trochę dalej niż Białystok, bo dopiero na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, już 3 razy występowaliśmy z wnioskiem o pozwolenie na budowę do wojewody – powiedział prezydent Czesław Renkiewicz.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski przywołał ostatnio odbywające się w Łomży okołobiznesowe imprezy – Forum Gospodarcze oraz Łomżyńskie Anioły Biznesu. Wspomniał o inwestycjach drogowych 4 ważnych dróg w mieście, 40-milionowym dofinansowaniu z WFOŚ-u na inwestycje drogowe oraz zainteresowaniu rozwojem szkolnictwa zawodowego.

Marszałek Jerzy Leszczyński przypomniał założenia budżetu województwa na 2018 r.

- Stawiamy na infrastrukturę i jest to budżet rekordowy pod tym względem, zresztą jest rekordowy we wszystkich parametrach. W mieście Białystok wydatki majątkowe przekroczyły 30 proc., w województwie  – 62 proc.  – podał przykład marszałek Leszczyński.

Wymienił 8 dużych rozpoczętych już inwestycji. Oprócz inwestycji w infrastrukturę, wspomniał o inwestycjach w sieć szerokopasmową (województwo podlaskie jest jako jedyne w Polsce operatorem sieci). Nie zapomniał o konkursach w RPO, a także, co części o powstałej właśnie Strategii Promocji Gospodarczej (z założeniami której cześć przedsiębiorców została zapoznana podczas spotkania Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości).

- Podczas spotkania w Brukseli, w którym uczestniczyłem niedawno, z innymi marszałkami województw Polski Wschodniej, przedstawiliśmy swoje propozycje, jak powinien wyglądać Program Polski Wschodniej w następnych latach. Naszym zdaniem wsparcie nam się należy, to sprawa bezwzględna, ale powinno to być teraz wsparcie dla ośrodków subregionalnych, byśmy mogli wesprzeć miasta: Białystok, Suwałki, Łomżę i Bielsk Podlaski – zakończył marszałek Leszczyński.

(at)

facebook