Dodana: 5 luty 2018 08:19

Zmodyfikowana: 5 luty 2018 08:19

Podlaski rynek pracy. Rok 2017 zakończyliśmy w województwie dużo niższym bezrobociem

WUP w Białymstoku opublikował własnie informator dotyczący stanu zatrudnienia w Podlaskiem w grudniu 2017 roku. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2017 r. ukształtowało się na poziomie 108,8 tys. osób, tj. o 6,6% wyższym od zanotowanego rok wcześniej (w grudniu poprzedniego roku wzrosło o 3,3%).

Ilustracja do artykułu praca.jpg

W odniesieniu do 2016 r. największy wzrost przeciętnego zatrudnienia miał miejsce w administrowaniu i działalności wspierającej (o 15,9%), budownictwie (o 12,6%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 9,6%), informacji i komunikacji (o 7,0%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 6,1%), natomiast spadek odnotowano tylko w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,0%).

Wśród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu, w stosunku do poprzedniego roku najwyższy jego wzrost odnotowano w działalności detektywistycznej i ochroniarskiej (o 27,4%), w jednostkach zajmujących się budową budynków (o 15,1%), produkcją wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 14,8%), produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 13,3%), produkcją mebli (o 11,3%) oraz robotami budowlanymi specjalistycznymi (o 10,1%).

Niższe niż przed rokiem zatrudnienie zanotowano przede wszystkim w jednostkach zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,0%), zakwaterowaniem (o 2,5%), a także w jednostkach zajmujących się produkcją odzieży (o 1,0%).

W odniesieniu do listopada br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsię- biorstw zwiększyło się o 0,2%. W okresie styczeń–grudzień br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsię- biorstw osiągnęło poziom 107,4 tys. osób, tj. o 7,3% wyższy niż przed rokiem.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia 2017 r. wyniosła 39997 osób i była o 338 osób, tj. o 0,9% wyższa niż w poprzednim miesiącu. Przed rokiem zanotowano spadek liczby bezrobotnych o 111 osób (0,2%). W okresie grudzień 2016 r. – grudzień 2017 r. poziom bezrobocia zmniejszył się o 8364 osoby, tj. o 17,3%.

Cały raport przeczytasz TUTAJ

Za: WUP Białystok

facebook