Dodana: 21 grudzień 2017 09:14

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2017 09:14

Odchudzanie w Promotechu, czyli zarządzanie LEAN w praktyce

Generalnie założeniem systemu jest wprowadzenie usprawnień w zakładzie poprzez usunięcie zbędnych czynności, które nie wnoszą nic do konkretnej usługi lub produktu, a wydłużają czas ich wykonywania. Jest to głównym celem unijnego projektu LEAN Management, realizowanego w białostockim Promotechu.

Ilustracja do artykułu LEAN Promotech-szkolenie1.jpg

Projekt finansowany jest ze środków funduszu pracy i obejmuje całą załogę firmy. Koncepcja LEAN management, czyli szczupłe zarządzanie, jest jedną z technik zarządzania przedsiębiorstwem, pozwalająca na eliminację rozrzutności w procesach produkcyjnych.

- Chodzi o zmianę filozofii zarządzania i  podejścia do pracy -  uświadomienie wszystkim  pracownikom, że wszelkie procesy w przedsiębiorstwie są powiązane i od każdego z osobna zależy efekt końcowy – mówi Marek Siergiej, prezes Promotechu.

Od września, 12 osób – kierowników, mistrzów i technologów z większości działów firmy, od pionu rozwoju po produkcję - uczestniczy w szkoleniach, organizowanych przez zewnętrzną firmę Smart Lean. Menedżerowie z kolei przekazują swoją wiedzę swoim podwładnym – mistrzom i ludziom bezpośrednio zatrudnionym przy produkcji.

W systemie LEAN wyodrębniono siedem marnotrawstw, które powodują straty przedsiębiorstw. Są to: oczekiwanie, zbędny transport,  zbędny ruch, zbędne przetwarzanie, zapasy, wady (braki, defekty) i  nadprodukcja. Celem systemu LEAN jest eliminacja źródeł tego marnotrawstwa.

W Promotechu np. poprzez ciągłe doskonalenie ustawienia maszyn w oparciu o wiedzę pracowników udało się ograniczyć tzw. zbędny transport, czyli niepotrzebne przewożenie detali między maszynami, co wpłynęło na skrócenie czasu produkcji.

Ważnym elementem systemu jest też poprawa komunikacji i przepływu informacji między poszczególnymi szczeblami zarządzania i pracownikami. W tym celu np., na wydziale montażu Promotechu zawisła tablica, szczegółowo informująca m.in., ile wyrobów gotowych wyprodukowano jednego dnia w odniesieniu do założonego planu.

- To pokazuje nam czy udało nam się zrealizować plan, czy też wyprodukowaliśmy za mało produktów; a jeśli są braki – to jak duże, jakie są przyczyny ich powstania i ile czasu potrzeba, by je nadrobić - mówi Krzysztof Grzegorczyk, kierownik działu montażu.  - To uświadamia ludziom z każdego stanowiska, że wszystko zależy od nich, a ich codzienna praca bezpośrednio przekłada się na wyniki działu, a co za tym idzie także całej organizacji.

Projekt będzie realizowany w Promotechu do kwietnia. Pierwsze efekty stosowania systemu LEAN w firmie będą znane za kilka miesięcy.

Inf.wł.firmy
(opr.mk)

facebook