Dodana: 9 luty 2018 07:57

Zmodyfikowana: 9 luty 2018 07:57

Obchody dnia numeru alarmowego 112 na Podlasiu

„Dzieci i młodzież w formie prac plastycznych i inscenizacji upowszechniają wiedzę oraz świadomość o numerze alarmowym 112” – wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski pogratulował laureatom V edycji Wojewódzkiego Konkursu „112 ratuje życie”.

Ilustracja do artykułu a1.jpg

Czwartkowa gala z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku była okazją do podsumowania V edycji Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem „112 ratuje życie”.

Pomysłodawcą i patronem przedsięwzięcia jest wojewoda podlaski. Współorganizatorzy to: Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

„Liczę, że kolejne edycje konkursu będą podstawą do pogłębiania wiedzy o telefonie systemie ratunkowym, ale też na postawy pomocy i otwartości na drugiego człowieka w sytuacjach kryzysowych wśród młodzieży” – wojewoda zwrócił się do uczestników gali. „Ten konkurs nie miałby zasięgu bez zaangażowania nauczycieli, dyrekcji placówek oświatowych” – zaznaczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Numer alarmowy 112 jest międzynarodowy i powszechny. Jak mówił wojewoda podlaski, „ma on być środkiem, by zgłaszać i rozwijać akcje ratunkowe w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia środowiska innych ważnych dóbr”.

Numer alarmowy 112 obsługują pracownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Wojewoda podlaski podziękował dyspozytorom CPR za całodobowe dyżury i gotowość niesienia pomocy przez podlaskie służby o każdej porze dnia i nocy. Jednocześnie zaapelował o to, by „informacje zgłaszane pod numer 112 były prawdziwe i dotyczyły konkretnych zagrożeń”. Dzięki temu straż pożarna, policja czy pogotowie są właściwie powiadomione i zjawiają się na czas w miejscu faktycznego zagrożenia.
Wojewoda podlaski wręczył również nagrody zwycięzcom oraz dzielnicowym w konkursie „Mój przyjaciel dzielnicowy” (konkurs organizowany we współpracy z Komendą Miejską Policji w Białymstoku).

112 ratuje życie: podsumowanie kwyników onkursu dla dzieci i młodzieży z Podlasia

 Podczas uroczystości wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył wyróżnionym i laureatom nagrody i dyplomy. Ponadto wręczył nagrodę Amelce Kondraciuk – dziewczynce, która w sytuacji zagrożenia zdrowia swojej mamy zadzwoniła na numer alarmowy 112.

Również dyrektorzy i nauczyciele odebrali z rąk wojewody podlaskiego dyplomy dla szkół promujących bezpieczeństwo uczniów i popularyzujących wiedzę o numerze alarmowym 112.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 wśród uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego oraz propagowanie ich właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez uczniów klas I-III plakatu (pracy plastycznej) promującego numer alarmowy 112 lub przygotowaniu przez zespoły uczniów z klas IV-VI inscenizacji popularyzującej wiedzę na temat numeru alarmowego 112 i propagowaniu właściwych zachowań uczniów w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Nagrody w kategorii PLAKAT:

 •  I miejsce – Natalia Furmanik, kl. III – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie
  Nauczyciel – Jolanta Potapowicz
 • II miejsce – Milena Jewdokimow, kl. I – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach
  Nauczyciel – Jadwiga Mańczuk
 • III miejsce – Maciej Dąbrowski, kl. III – Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
  Nauczyciel – Iwona Górska

Nagordy w kategorii INSCENIZACJA:

 • I miejsce – Zofia Bieniasz, Zuzanna Bućko, Anna Mróz, Anna Szymańska, Jan Kucharski, Jakub Lipski – kl. IVa – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce. Nauczyciele: Izabela Szkiłądź, Marta Kamińska
 • II miejsce – Aleksandra Sak, Emilia Guziel, Aleksandra Kamieńska, Joanna Misarko, Martyna Mnich, Kinga Mroczkowska – kl. VII – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kalinówce Kościelnej
  Nauczyciel – Aneta Hryniewicka
 • II miejsce – Oliwia Bazydło, Jakub Malinowski, Patrycja Malinowska, Magdalena Zysk, Jakub Greloch – kl. VI – Szkoła Podstawowa w Porytem
  Nauczyciel – Wioleta Greloch
 • III miejsce – Łukasz Wojczulis, Julia Ferenc, Kamila Podziewska, Krzysztof Taraszkiewicz, Natalia Ciruk, Wiktoria Aneszko, Natalia Dąbrowska, Patrycja Winkler – kl. VIIb – Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach
  Nauczyciel – Beata Zdancewicz

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

facebook