Dodana: 28 listopad 2017 17:37

Zmodyfikowana: 28 listopad 2017 17:37

Białystok. DF Studio Projektowe wykona dokumentację projektową na zagospodarowania cmentarza na Rynku Siennym

Na terenie XVII-wiecznego cmentarza ewangelickiego, który istniał tam, gdzie dziś jest Rynek Sienny, powstanie miejsce pamięci. Będzie to skwer wraz z instalacją w formie betonowego bloku. Znajdą się w nim płaskorzeźby Jarosława Perszki z cyklu „Ślady zwielokrotnione”. Miasto wybrało firmę, która wykona dokumentację projektową tej inwestycji. To DF Studio Projektowe.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

W miejscu dawnego cmentarza ewangelickiego, od strony ul. Rynek Sienny, powstanie zielona pierzeja utworzona przez drzewa i krzewy w pojemnikach, niskie rośliny, ozdobne pnącza. Główne ścieżki będą ułożone na planie krzyża, a w miejscu przecięcia jego ramion umieszczony zostanie betonowy blok, wewnątrz którego znajdą się rzeźby-instalacje upamiętniające miejsca pochówku. Pod instalacją znajdzie się krypta, w której spoczną szczątki po ekshumacji kilku pochówków.

 

– Miejsce pamięci, które utworzymy na terenie wiekowej nekropolii ewangelickiej, upamiętni tę społeczność, która przez dziesiątki lat współtworzyła historię naszego miasta – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Wszystkie prace dotyczące terenu cmentarza odbywają się za wiedzą i akceptacją proboszcza-administratora parafii ewangelicko-augsburskiej w Białymstoku.

 

Wybrana przez Miasto firma DF Studio Projektowe opracuje dokumentację projektową zagospodarowania terenu cmentarza i będzie pełnić nadzór autorski nad realizacją zadania. Wykonawca zadba również o wykonanie badań geotechnicznych i georadarowych, jeśli okażą się konieczne. Uzyska też konieczne pozwolenia – przede wszystkim zgodę proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej na przeprowadzenie prac ekshumacyjnych.

 źródło: UM Białystok

Dokumentacja projektowa ma być gotowa do końca marca 2018 r., a uzyskanie pozwolenia na budowę ma nastąpić do końca maja 2018 r. Koszt realizacji zadania to ponad 88,5 tys. zł.

facebook