Dodana: 15 luty 2011 07:26

Zmodyfikowana: 15 luty 2011 07:26

Kontakt

dr Eliza Szadkowska
Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sekretarz - Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

e-mail: ngo.podlaskie@wrotapodlasia.pl

e-mail: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl

tel. (085) 66 54 103, fax (0 85) 66 54 504 


Biuro jest czynne: poniedziałek-piątek w godz. 7:30-14:30.

 

facebook