Dodana: 3 listopad 2017 09:15

Zmodyfikowana: 3 listopad 2017 09:15

Uchwalono Program współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Program został uchwalony 30 października 2017 roku. Zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego do zapoznania się z:

Ilustracja do artykułu PRDPP.jpg
  1. Raportem z konsultacji,
  2. Programem współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku wraz z harmonogramem otwartych konkursów ofert,
  3. Postępowaniem w sprawie realizacji zleconego zadania publicznego należącego do Województwa Podlaskiego w 2018 roku,
  4. Kartą oceny formalnej oferty na realizację zadania publicznego w 2018 roku,
  5. Kartą oceny merytorycznej oferty na realizację zadania publicznego w 2018 roku,
  6. Wzorem umowy dotacyjnej w 2018 roku.

 

Już w listopadzie 2017 r. zostaną ogłoszone pierwsze otwarte konkursy ofert w sferach kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.

facebook