Dodana: 8 wrzesień 2015 13:37

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2015 14:40

Trwa rekrutacja kadry trzeciego sektora do III Edycji Programu Menadżerowie NGO PROMENGO

Program to cykl kursów z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, który obejmuje 9 obszarów tematycznych, ważnych dla wszystkich podmiotów non-profit niezależnie od ich profilu działalności, formy prawnej, doświadczenia czy liczby zrealizowanych projektów.

Ilustracja do artykułu promengo_rekrutacja.jpg

W programie nauczania znajdują się następujące ścieżki tematyczne: planowanie strategiczne, marketing w organizacjach pozarządowych, fundraising, elementy prawa w praktyce organizacji pozarządowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem, umiejętności interpersonalne.

Rekrutacja trwa jeszcze tylko do do 13 września. Udział w programie jest bezpłatny, zjazdy odbywają się w Warszawie

Zdobądź nowe kompetencje, poszerz własne horyzonty – zmień siebie oraz swoją organizację.

wszelkie informacjehttp://faoo.pl/pl/promengo/o-programie/

facebook