Dodana: 10 czerwiec 2018 17:18

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2018 17:18

Projekt "Akademia Rzeczników - wpływamy na zmiany"

Stowarzyszenie Szukamy Polski realizuje od kwietnia do grudnia 2018 r. projekt "Akademia Rzeczników - wpływamy na zmiany". Do udziału w nim zaprasza osoby po 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu ASOS 2014-2020 oraz Zarządu Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu senior-3336451_960_720.jpg

Projekt odpowiada na potrzebę rozwijania umiejętności rzecznictwa, reprezentowania interesów seniorów poprzez wpływanie na poprawę przepisów prawa miejscowego i współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych osób starszych w województwie podlaskim. Ważny aspekt zadania stanowi też edukacja obywatelska - poznanie możliwości wpływania na zmiany w swoim otoczenia, odpowiedzialność za własne otoczenie.

Projekt "Akademia Rzeczników - wpływamy na zmiany" zakłada przygotowanie grupy 50 seniorów zaangażowanych w działanie w organizacjach społecznych (a przede wszystkim członków rad seniorów) do roli aktywnych rzeczników interesów swoich środowisk oraz twórców strategii komunikacyjnych swoich organizacji. Program warsztatów i szkoleń obejmuje między innymi wiedzę na temat "Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020" przyjętego przez Sejmik Województwa Podlaskiego. Wiedza zostanie podana w taki sposób, aby mogła być podstawią działalności rzeczniczej. Poza tym uczestnicy przejdą szkolenie w zakresu wielu aspektów komunikacji: pracy w zespole, prowadzenia debaty, umiejętności słuchania, publicznych wystąpień oraz tworzenia tekstów informacyjnych i współpracy z mediami. Wezmą też udział w badaniach ankietowych na temat potrzeb seniorów w miejscowościach, w których żyją i działają.

Szkolenia odbywać się będą w 10-osobowych grupach w 5 największych miejscowościach województwa (Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Bielsku Podlaskim i Sokółce), lecz uczestnicy rekrutowani będą także w kilku innych miastach: Augustowie, Sejnach, Hajnówce, Michałowie, Kolnie i Łapach.

Seminarium Inauguracyjne będzie pierwszym spotkaniem uczestników i kadry projektu i odbędzie się 21.05.2018 r. w Białymstoku. Rozpoczniemy od integracji oraz czterech ważnych tematów:

  1. Seniorzy wpływają na zmiany, czy nie? - rola rzecznictwa i partycypacji
    w środowisku lokalnym
  2. Edukacja osób starszych – wybór narzędzi i programów edukacyjnych
  3. Informacja i komunikacja „Do Rzeczy” – potrzeby informowania i bycia poinformowanym, tworzenie „Forum Rzeczników” na: podlaskisenior.pl
  4. Badania społeczne – dlaczego i jak warto badać potrzeby seniorów?

Kolejność i daty szkoleń w poszczególnych miastach ustalone będą z uczestnikami.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do 18.05.2018 r. na podstawie formularza zgłoszeniowego - w załączniku poniżej. Należy go odesłać na adres akademiarzecznikow@gmail.com

 

Pliki do pobrania

facebook