Dodana: 20 październik 2017 10:14

Zmodyfikowana: 25 październik 2017 08:34

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 19-20 października w Supraślu odbywa się posiedzenie Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Konwentowi przewodniczy Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Drugiego dnia obrad w posiedzeniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno.

Ilustracja do artykułu IMG_3610.JPG

Tematyka posiedzenia dotyczy:

- Funkcjonowania „Instytutu Wolności” Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego powołanego w październiku 2017 r.

- Nadzoru wojewodów nad programami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi,

- funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych.

Uczestnicy odbędą wizytę studyjną w LGD Puszcza Knyszyńska i Centrum Integracji Społecznej dla Gminy Supraśl i Czarna Białostocka prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Konwent zrzesza 16 Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Celem Konwentu RDPP jest reprezentowanie wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego i mówienie wspólnym głosem w sprawach dotyczących współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Konwent RDPP stanowi płaszczyznę dyskusji, wymiany informacji i doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach będących sferą zainteresowania wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Do zadań Konwentu WRDPP należy przede wszystkim:

  1. Wzmocnienie integracji i współpracy pomiędzy wojewódzkimi RDPP.
  2. Podniesienie roli i jakości pracy wojewódzkich RDPP.
  3. Konsultowanie projektów aktów prawnych, zwłaszcza o wymiarze krajowym, dotyczących współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
  4. Podejmowanie stanowisk w sprawach istotnych dla funkcjonowania wojewódzkich RDPP, będących w sferze ich zainteresowania, a także w zakresie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
  5. Współpraca  z Radą Działalności Pożytku Publicznego działającą przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, współpraca z innymi RDPP oraz ciałami dialogu obywatelskiego, a także innymi partnerami społecznymi.
  6. Pomoc we wdrażaniu Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego

w Polsce.

  1. Patronowanie i wsparcie organizacji corocznego Ogólnopolskiego Święta Rad Działalności Pożytku Publicznego – 27 listopada.

Konwent RDPP opracowuje swoje stanowiska, w tym dotyczące konsultacji projektów aktów prawa itp, które przekazywane są do odpowiednich adresatów, a także upubliczniane na stronach internetowych.

Szczegółowy program obrad w załączniku poniżej

facebook