Dodana: 20 wrzesień 2017 11:47

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2017 10:47

II Podlaski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami (VIDEO)

Prawie 40 osób uczestniczyło w II Podlaskim Konwencie Regionalnym Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się 20 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Organizatorami Konwentu byli: Fundacja Aktywizacja, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami. Konwenty są poprzedzeniem III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 25 października br. w Warszawie, a hasłem tegorocznego ogólnopolskiego spotkania jest „Za niezależnym życiem”. Konwent w Białymstoku został zorganizowany w piątą rocznicę ratyfikowania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Ilustracja do artykułu P1300857.jpg

- Skoro się Państwo spotykacie, to znak, że będzie mowa o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. To spotkanie odbywa się w ważnym dla nas momencie, pracujemy obecnie nad Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2020-2027 i wszystko wskazuje na to, że jako niezbyt bogaty region na środki europejskie będziemy mogli liczyć, stąd warto już teraz zbierać od Państwa sygnały – powiedział Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno witając uczestników Konwentu.

Następnie Anna Drabarz, prezes Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, opowiedziała o nowym systemie wsparcia dla osób z niepełnoprawnościami, w tym ustawie „Za życiem”, oraz o zmianach w orzecznictwie. Na zakończenie swojej prezentacji zaprosiła wszystkich uczestników Konwentu do wsparcia i współtworzenia III Ogólnopolskiego Kongresu.

Jacek Zadrożny, ekspert ds. dostępności, przybliżył następnie historię Konwencji ONZ, a także wdrożenie jej w Polsce. O samej dostępności  dla osób niepełnosprawnych, rozumianej szeroko, można mówić godzinami, począwszy od komunikacji, poprzez edukację, a kończąc na towarach i usługach – to jedna w wielu konstatacji tego prelegenta.

 

 

Po wystąpieniach ekspertów odbyła się część warsztatowa, w której uczestnicy zostali podzieleni się na trzy grupy i w każdej z tych grup dyskutowano nt. poszczególnych kwestii:

  1. Jakie informacje powinny znaleźć się w orzeczeniu o niepełnosprawności? O jakich uprawnieniach na rynku pracy powinny decydować orzeczenia?
  2. W jaki sposób egzekwować przepisy realizujące prawo do dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach, w tym na rynku pracy?
  3. Jakie szkodliwe zjawiska na rynku pracy i w innych obszarach funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami powinny być wyeliminowane przez nowy system wsparcia? W jaki sposób?

Co 15 minut zmieniały się karty pomiędzy grupami tak, aby każda z nich mogła się wypowiedzieć na każdy ww. temat. Po przerwie kawowej przeczytano i omówiono na forum wszystkie odpowiedzi i sugestie zgłoszone przez uczestników grup roboczych. Facylitatorem warsztatów był Rafał Gawkowski i inni pracownicy Fundacji Aktywizacja.

W ostatniej części Konwentu uczestnicy zgłaszali tematy na sesje równoległe do III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Dyskusję moderował Pan Rafał Średziński, prezes Stowarzyszenia „My Dla Innych”. Na koniec spotkania zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie.

facebook