Region i Gospodarka

 • Porozumienie w sprawie połączenia szpitali podpisane

  Miniaturka artykułu
  2011-08-31 12:54:02

  Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał dziś z rektorem Uniwersytetu Medycznego porozumienie o połączeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku i Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

 • Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wybór operatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie regionalnego kolejowego transportu osób

  2011-03-10 08:11:52

  zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13) Samorząd Województwa Podlaskiego ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego na wybór operatora publicznego transportu zbiorowego w zakresie regionalnego kolejowego transportu osób na sieci kolejowej położonej na terenie Województwa Podlaskiego.

 • Sieć kolejowa

  2011-03-09 12:07:16

   

 • Wykaz linii kolejowych przebiegających przez teren województwa podlaskiego

  2011-03-09 12:03:45

  /wykaz linii kolejowych zarządzanych przez pkp polskie linie kolejowe s.a. /

  Uwaga: jest to zasób torów kolejowych, a nie wykaz funkcjonujących połączeń kolejowych w transporcie pasażerskim

 • Baza organizacji pozarządowych

  2011-02-21 10:09:32

  Szanowni Państwo!

  Baza organizacji pozarządowych zarejestrowanych na obszarze województwa podlaskiego zawiera dane teleadresowe i podstawowe informacje o profilu działalności tych podmiotów wg. KRS.

  Katalog danych obejmuje organizacje pozarządowe zarejestrowanych na terenie województwa podlaskiego w latach 2006-2010.

  Aby móc skorzystać z dostępnych danych należy otworzyć okno Informatora-katalogu teleadresowego znajdującego się na portalu Wrota Podlasia.

  Zachęcamy, aby organizacje pozarządowe dbały o aktualizację swoich danych. Jest to możliwe za pomocą elektronicznego formularza.

  Przedstawiamy zestawienie organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terytorium województwa podlaskiego w pdf.

  Szczegółowych informacji udziela administrator bazy organizacji pozarządowych pod nr tel.: (85) 66 54 103 lub e-mail: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl

 • Konferencje, szkolenia, seminaria, otwarte spotkania

  2011-02-15 07:56:29

  Informacje o konferencjach, szkoleniach znajdziecie państwo na stronie głównej Wrota Podlasia

 • Konsultacje społeczne

  2011-02-15 07:47:32

   

 • Organizacje pozarządowe

  2011-02-15 07:42:10

  Witamy na stronie dla organizacji pozarządowych

  Na stronie publikowane będą bieżące informacje na temat inicjatyw podejmowanych na rzecz NGO przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Ponadto organizacje pozarządowe za pośrednictwem strony mogą informować o realizowanych przez siebie przedsięwzięciach. W tym miejscu znaleźć można także informacje na temat realizowanego Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, w tym realizowanymi konkursami.


  Dostępne są informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych i dobrych praktykach w zakresie dialogu społecznego i realizacji europejskich standardów społeczeństwa obywatelskiego.


  Tutaj znajduje się baza NGO zarejestrowanych na terenie województwa podlaskiego, oraz informacje na temat realizowanych przez organizacje przedsięwzięciach we współpracy z Samorządem Województwa.

  Za pośrednictwem strony organizacje mogą integrować się w środowisku,
  poszukiwać partnerów w realizacji projektów, przekazywać informacje na temat własnej działalności.

  Zapraszamy do odwiedzania naszej strony.

  Uprzejmie informujemy o Podlaskiej Telewizji Pozarządowej na  portalu Wrota Podlasia.

  Podlaska Telewizja Pozarządowa to miejsce prezentacji inicjatyw, projektów i przedsięwzięć realizowanych przez organizacje trzeciego sektora z naszego regionu. Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi województwa podlaskiego oraz portal Wrota Podlasia zapraszają do oglądania programu o regionalnych inicjatywach obywatelskich, dobrych praktykach, wolontariacie, aktualnościach i zaproszeniach dla organizacji pozarządowych.

  Zapraszamy do oglądania audycji pod adresem: http://www.tv.wrotapodlasia.pl/index.php?a=movie/show&id=598

  Wszystkie organizacje pozarządowe zapraszamy do współtworzenia Podlaskiej Telewizji Pozarządowej oraz działu o organizacjach na portalu Wrota Podlasia.  Przysyłajcie nam informacje o własnych przedsięwzięciach,  zdjęcia, komunikaty i relacje pod adresem: eliza.szadkowska@wrotapodlasia.pl.

   

 • Wolontariat

  2011-02-15 07:42:10

  W tym miejscu znajdziecie Państwo informacje mające na celu promocję i rozpowszechnienie idei wolontariatu w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

 • Prawo i dokumenty

  2011-02-15 07:33:40

   

facebook