Dodana: 6 grudzień 2018 08:53

Zmodyfikowana: 6 grudzień 2018 08:53

Podlaskie jest przygotowane na niekorzystne warunki atmosferyczne

„Chcemy, by mieszkańcy Podlasia w okresie zimowym mieli przejezdne drogi, ciepło w domach, a osoby w trudniej sytuacji życiowej, m.in. bezdomne, miały gdzie się ogrzać i przetrwać największe mrozy” – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski o priorytetach tegorocznej Akcji Zima w Podlaskiem.

Ilustracja do artykułu 1.JPG

Przygotowania do Akcji Zima 2018/2019 w Podlaskiem

W środę na  briefingu prasowym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda podlaski, przedstawiciele służb, inspekcji i straży poinformowali dziennikarzy o stanie ich gotowości do szybkiego reagowania na zagrożenia okresu zimowego.

 -Te działania są podejmowane w różnych obszarach, najistotniejszym z nich jest zapewnienie w okresie zimowym ciepła, elektryczności, wody. Podjęto już działania w ramach danych przedsiębiorstw, które są operatorami i wytwórcami tych usług. W ramach zarządzania kryzysowego podjęliśmy działania, by polepszyć ich pracę np. w czasie usuwania usterek czy awarii, które są częstsze w okresie zimowym – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

 

Pomoc osobom potrzebującym i całodobowa infolinia: 800 444 989

Jednym z priorytetów Akcji Zima jest otoczenie opieką ludzi niedołężnych czy bezdomnych. 
„Jest wiele osób samotnych, starszych – do tych ludzi opieka społeczna i inne służby powinny dotrzeć i pomóc w zakresie podstawowych potrzeb życiowych – w tym zakresie się zwróciliśmy do jednostek samorządu terytorialnego. Nie może być sytuacji, w której te osoby nie są pod opieką” – podkreślał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) uruchomiło również całodobową infolinię 800 444 989. Pod tym numerem zainteresowane osoby mogą uzyskać informację o miejscach udzielania pomocy potrzebującym, a także o formach świadczonej w nich pomocy.

Kwestia monitoringu osób bezdomnych w czasie zimy to kolejny ważny element tegorocznej Akcji Zima.  Zaktualizowaliśmy wykaz noclegowni, schronisk oraz ośrodków wsparcia dla osób bezdomnych i potrzebujących. Zaktualizowany wykaz został przekazany do wszystkich służb i straży na terenie woj. podlaskiego. Na stanowiskach wszystkich służb dyżurnych w województwie można uzyskać informację o ww. obiektach.

 

35 ośrodków wsparcia (jadłodajnie, łaźnie, punkty wydawania odzieży i paczek żywnościowych oraz poradnictwo prawne, psychologiczne i socjalne) działa na terenie województwa jest 35 - są czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 18:30. Na terenie miasta Białystok takich ośrodków jest 10. Prowadzone są przez organizacje pozarządowe, Caritas, MOPS, Eleos. Noclegownie, schroniska i ogrzewalnie zapewniają ok 300 miejsc (6 na terenie województwa). Prowadzone są m.in. przez Caritas, Fundację Dialog, Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, MOPS w Łomży.

 

Służby, inspekcje, straże i inne instytucje działają też w innych obszarach np. opracowują procedury zapewniania przejezdności dróg czy bezpieczeństwa w zakresie używania urządzeń instalacji grzewczych, m.in. opalanych drewnem.

 

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki

facebook