Dodana: 26 wrzesień 2017 17:57

Zmodyfikowana: 27 wrzesień 2017 09:16

Rozwój przez teatr obywatelski

Konsorcjum Naukowe - czyli samorząd województwa, Uniwersytet w Białymstoku i białostocka filia Akademii Teatralnej złożą wspólnie wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Ilustracja do artykułu IMG_7281m.jpg

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno wraz z dr. hab. Robertem Ciborowskim – Rektorem Uniwersytetu w Białymstoku oraz Prorektorem ds. Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie prof. dr hab. Wiesławem Czołpińskim podpisali dziś umowę powołującą Konsorcjum Naukowego. Konsorcjum z Województwem Podlaskim, jako Liderem projektu powalczy o dofinansowanie przez NCBR  projektu naukowo-badawczego pt. „Teatr partycypacyjny jako środek rozwijania kapitału społecznego poprzez czynne uczestnictwo w kulturze na terenie województwa podlaskiego”.

 

Projekt ma na celu połączyć wiedzę socjologów z wiedzą artystów, opracować fachowe rozwiązania w kreowaniu teatru partycypacyjnego (obywatelskiego) atrakcyjnego pod względem artystycznym oraz efektywnego w kreowaniu więzi społecznych, a także wypracować rekomendacje, które Samorząd Województwa Podlaskiego, jako mający w swych zadaniach wspieranie rozwoju kultury, włączy w nurt realizowanej przez siebie polityki rozwoju na poziomie regionalnym.

 

Co ważne, projekt zakłada dokonanie diagnozy uczestnictwa w kulturze w województwie podlaskim oraz opracowanie na jej podstawie nowego Programu Rozwoju Kultury Województwa Podlaskiego od 2021 roku (aktualny Program obowiązuje do 2020 roku) i zastosowanie  wypracowanych rozwiązań w trakcie realizacji zadań związanych z finansowaniem i organizowaniem kultury.

 

Projekt zostanie złożony do programu pn. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG, czyli strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych finansowanym ze środków krajowych, którego operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja utworzone co najmniej z 1 instytucji posiadającej zdolność do wdrażania polityki rozwoju na poziomie regionalnym oraz 2 jednostek naukowych. Nabór wniosków potrwa do 30 października 2017 roku.
 

 

art

 

 

 

 

facebook