Dodana: 26 wrzesień 2017 10:08

Zmodyfikowana: 26 wrzesień 2017 10:08

Promocja książki "Porta Supraśla" autorstwa prof. Stanisławy Łajewskiej Szypluk

24 września 2017 w siedzibie Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Supraślu odbyła się promocja książki pt. "Porta Supraśla" autorstwa prof. Stanisławy Łajewskiej Szypluk. Wydawcami jest Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Artystycznej EduArt / ze szczególnym staraniem pani Moniki Kurzy / oraz Stowarzyszenie Kulturalne Collegium Suprasliense. Publikacja ta była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Promocja_ Porta Supra+Ťla_prof. Stanis+éawa +üajewska Szypluk_Supra+Ťl 2017 (1).jpg

W spotkaniu licznie udział wzięli donatorzy, absolwenci, uczniowie i nauczyciele oraz przyjaciele szkoły. W ciepłej i serdecznej atmosferze z nutą sentymentu i humoru została zaprezentowana książka Porta Supraśla o którym autorka pisze:

(...) Intencją tej książki jest nie tylko przedstawienie 70-letniej historii liceum i przywołanie wspomnień nauczycieli i uczniów, lecz przede wszystkim zastanowienie się nad siłą oddziaływania tej szkoły, która prawie przez trzydzieści lat była jedyną placówką na północny-wschód od Wisły, kształcącą artystów plastyków i techników tkackich. To właśnie początkowonauczyciele, a później absolwenci, po ukończeniu studiów, byli zarzewiem kształtowania się środowiska twórczego i artystycznego w Białymstoku po II wojnie światowej. Jest też próbą ukazania wyborów, jakich dokonywali absolwenci, ich osiągnięć i dróg, które do tego wiodły (...).
Stanisława Szypluk

Departament Kuktury i Dziedzictwa Narodowego UMWP
(opr.mk)

facebook