Dodana: 9 luty 2018 12:27

Zmodyfikowana: 12 luty 2018 09:58

„Podlaskie talenty dla Niepodległej” – poznaliśmy stypendystów Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami

Mają różne pasje, ale łączy ich jedno: działają na rzecz rozwoju podlaskiej kultury, ochrony dziedzictwa i promocji regionu. Szesnastu twórców, m.in. filmowców, fotografików, pisarzy, aktorów, muzyków otrzymało roczne i półroczne stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego. W czwartek, 8 lutego br. w Muzeum Historycznym w Białymstoku odbyła się uroczysta Gala pt. ”Podlaskie talenty dla Niepodległej”, podczas której uhonorowani twórcy odebrali z rąk marszałka Jerzego Leszczyńskiego i wicemarszałka Macieja Żywno certyfikaty stypendialne. Łączna wartość przyznanych przez Zarząd Województwa stypendiów to 136 tys. zł.

Ilustracja do artykułu IMG_3865.JPG

- To ważny dzień dla ludzi kultury, dla samorządu, ale także dla całego regionu. Dzięki Wam kultura w naszym województwie kwitnie – mówił marszałek Jerzy Leszczyński podczas otwarcia Gali - Chcemy Was uhonorować, ale też wspomóc Waszą pracę. To dzięki niej świat wokół staje się piękniejszy i mądrzejszy. 

Marszałek podkreślił również, że hasło przewodnie tegorocznych odsłon stypendialnych brzmi „Podlaskie talenty dla Niepodległej”

- To motto wpisuje się znakomicie w obchody wielkiego jubileuszu jaki obchodzimy w całym kraju w 2018r – setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

- Jesteśmy województwem bardzo bogatym jeśli chodzi o kulturę – mówił wicemarszałek Żywno – Ilość osób zgłaszanych do przyznania stypendiów wskazuje na to, że mamy bogactwo talentów. W tym roku również, Komisja pod przewodnictwem Sławomira Zgrzywy, pierwszego marszałka województwa, miała nie lada zadanie, aby spośród kilkudziesięciu utalentowanych ludzi wybrać tych, których chcemy dziś nagrodzić.

W imieniu uhonorowanych ludzi kultury, zarządowi województwa, a także Departamentowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP podziękowania złożyła Kierownik Działu Zbiorów Artystycznych, Archiwalnych i Badań Regionalnych w Galerii Ślendzińskich w Białymstoku Izabela Suchocka

- Myślę, że każdy z nas, ze swoim talentem, który można porównać do szkiełek w różnych odcieniach dołoży się do tego pięknego witrażu kultury podlaskiej.

Szczególne podziękowania Izabela Suchocka złożyła Helenie Marcinkiewicz z departamentu kultury UMWP, która od lat zajmuje się podlaskimi stypendystami. 

O przyznanie stypendiów rocznych i półrocznych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2018 wpłynęło łącznie 45 wniosków.
Komisja przyznała  osiem stypendiów rocznych w wysokości 11 tys. zł i kolejne osiem stypendiów półrocznych w kwocie 6 tys. zł. 

W roku 2018, wszystkim spotkaniom, podczas których Marszałek Województwa Podlaskiego nagradzać będzie wybitnych twórców kultury działających na rzecz rozwoju województwa podlaskiego, ochrony jego dziedzictwa i promocji jego piękna będzie towarzyszyć motto „Podlaskie talenty dla Niepodległej”.
Uroczystość w Muzeum Historycznym została uświetniona muzyką Ignacego Jana Paderewskiego i Fryderyka Chopina. Utwory dwóch znakomitych polskich kompozytorów i pianistów wykonali stypendyści Marszałka Województwa Podlaskiego Robert Marat i Cezary Karwowski.

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami Zarząd Województwa Podlaskiego przyznaje od 2000 roku. Dotychczas przyznano 80 stypendiów półrocznych oraz 89 stypendiów rocznych.

 

PREZENTACJA  STYPENDYSTÓW  2018

Stypendia PÓLROCZNE 

 

 1. Szymon Jan Sinoff – reżyser, autor zdjęć, montażysta kilku filmów dokumentalnych i etiud fabularnych. Ukończył Wydział Operatorski Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Jego ostatni film „Bracia” uzyskał dwie prestiżowe nagrody: Najlepszy Film Dokumentalny na 24 Europejskim Festiwalu Filmowym Euroshorts 2015 Gdańsk - Warszawa oraz Nagrodę Specjalną Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na 13 Europejskim Festiwalu Filmowym Integracja TY i Ja 2016 w Koszalinie. ”Zdążyć zobaczyć” to opowieść o chłopaku z powiatu łomżyńskiego, który wyrusza w pierwszą a zarazem ostatnią w życiu wyprawę rowerową dookoła Polski.  W wyniku choroby widzi coraz gorzej, a za kilka lat będzie niewidomy - na realizację przedsięwzięcia:  Dokończenie produkcji autorskiego filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem” Zdążyć zobaczyć”.
 2. Robert Marat- wychowanek Sióstr Frankiewicz, pianista koncertujący, prezentuje nie tylko w Polsce, ale i poza granicami głównie dzieła Fryderyka Chopina, Jana Ignacego Paderewskiego, Aleksandra Michałowskiego, nauczyciel, opiekun artystyczny Stypendysty Marszałka Cezarego Karwowskiego. Nagranie płytowe ( w ramach stypendium)  zostanie zrealizowane w Centrum Jana Ignacego Paderewskiego w dworku kompozytora w Kąśnej Dolnej,  jedynym zachowanym domu pianisty. Po raz pierwszy do nagrania za zgodą Dyrektora Centrum będzie wykorzystany fortepian Petrof - jedyny zachowany do naszych czasów instrument, który był własnością Paderewskiego. - na realizację przedsięwzięcia: Przygotowanie utworów Ignacego Jana Paderewskiego i Fryderyka Chopina do wspólnego nagrania płyty CD.
 3. Mirosław Ciesnowski – muzyk, akordeonista. Od ponad 20 lat wykonuje polskie i białoruskie pieśni obrzędowe i te związane z życiem codziennym. To wielki pasjonat muzyki i śpiewu. Występuje na imprezach folklorystycznych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich - na realizację przedsięwzięcia - Przygotowanie do wydania płyty zawierającej pieśni obrzędowe z Hajnówki i okolic w opracowaniu na akordeon i instrumenty ludowe. 
 4. Anna Kondratiuk – Świerubska – dziennikarka, na co dzień pracuje w Tygodniku Białorusinów w Polsce ”Niva”. W swojej pracy pochyla się z wielką troską nad ocaleniem od zapomnienia autentycznego folkloru Białorusinów znad Narwi, przywracaniu pamięci m. inn. o kompozytorze, pianiście i pedagogu Janie Tarasewiczu, to świetna reportażystka z wieloma nagrodami na swoim koncie – na realizację przedsięwzięcia : Napisanie cyklu reportaży poświęconych historii i losom ludzi zamieszkałych w Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy.
 5. Jan Godlewski – absolwent Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie i Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Na swoim koncie posiada wiele nagród, jest też laureatem wielu prestiżowych konkursów. Dotychczas otrzymał już stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku (2014) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016). „Pamięć kształtu” - Projekt stypendialny połączy w sobie sztuki projektowe i rzemiosło. Obiekty będą projektowane przy pomocy zaawansowanych systemów 3D. Artysta chce przywrócić pamięć o wielkiej tradycji przemysłu drzewnego na Podlasiu - na realizację przedsięwzięcia: Projekt artystyczny pt.:” Pamięć kształtu”.
 6. Ewa Behrens - fotografka, projektantka książek fotograficznych i badaczka, której zainteresowania krążą wokół miejsca człowieka w naturze, w szczególności skupiona na sztuce ogrodowej. Mimo młodego wieku posiada na swoim koncie spory dorobek artystyczny w postaci nagród i wyróżnień. Np. Laureatka konkursu „3D/2D rzeźbimy książki”. Dzięki stypendium Białystok zachwyci swoim pięknem przyrody, a nade wszystko jego zielenią - na realizację przedsięwzięcia: Projekt artystyczny: Książka fotograficzna :„Zieleń Białegostoku”.
 7. Paweł Matyszewski - artysta wizualny, malarz i autor instalacji. Absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie obecnie jest doktorantem. Fascynuje go zmienność, ulotność, zjawiska marginalne i mniejszości. Pasjonat ogrodnictwa i kolekcjoner roślin. sam o sobie mówi, że jest artystą Na co dzień pracuje w Pracowni Artystycznej w Knyszynie. Na swoim koncie ma wiele wystaw, nagród, jest tez Stypendystą Prezydenta Miasta Białegostoku - na realizację przedsięwzięcia : Wielopłaszczyznowa, multimedialna wypowiedź na temat GRANICY.
 8. Paula Czarnecka – mgr sztuki, aktorka, reżyser , absolwentka Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Znana między innymi z ciekawych kreacji aktorskich w Teatrze Wierszalin, Tatrach Niezależnych. W filmie „Nad dachem” Stypendystka zagra jedną z ról oraz ten spektakl wyreżyseruje, a o czym on będzie przekonacie się Państwo niebawem. Warto czekać - na realizację przedsięwzięcia: Produkcja filmu krótkometrażowego pt.: „Nad dachem”.

  

Stypendia ROCZNE 

 

 1. Grażyna Wołkow - najbliższy współpracownik Artysty Fotografika Wiktora Wołkowa (prywatnie małżonka Artysty) - od 30 lat współpracowała z Artystą w terenie, przy realizacji prezentacji autorskich, wystaw, w laboratorium,  i procesie wydawniczym - na realizację przedsięwzięcia: Digitalizacja kliszowego archiwum fotograficznego artysty fotografika Wiktora Wołkowa z podziałem na tematy.
 2. Izabela Suchocka – Kierownik Działu Zbiorów Artystycznych, Archiwalnych i Badań Regionalnych w Galerii Ślendzińskich w Białymstoku. Zawodowo zajmuje się opracowywaniem zbiorów Rodziny Slendzińskich. Koordynacja wydania powieści autobiograficznej Pani Janiny Kozak – Pajkert wzbudziła zainteresowanie Spadkobierców Jej spuścizny literackiej i stąd pomysł na program stypendialny – na realizację przedsięwzięcia - Uporządkowanie i opracowanie spuścizny literackiej Janiny Kozak - Pajkert.
 1. Zenon Krajewski – Doktor nauk humanistycznych, był przez rok adiunktem w Muzeum Niepodległości w Warszawie, były urzędnik Urzędu Wojewódzkiego w Łomży. Posiada liczne publikacje książkowe - na realizację przedsięwzięcia : Napisanie II tomu powieści – sagi- odzwierciedlającej wojenno - okupacyjne losy kilku chłopskich i mieszczańskich rodzin Powiatu Łomżyńskiego.
 2. Magdalena Toczydłowska - Talarczyk – pracownik Politechniki Białostockiej w Zakładzie Sztuki. – kierunek grafika. Na swoim koncie ma wiele wystaw artystycznych m. inn. Graficzny Białystok, Dyplomy 11, od 4 lat Prezes Fundacji artLab. W swojej twórczości zwykle porusza lokalne wątki od dawnych wierzeń kultury ludowej po język, architekturę i tak ważną dla niej przyrodę.  „Dlaczego w trawie piszczy ? – to będzie książka poświęcona życiu Simony Kossak - na realizację przedsięwzięcia - Zaprojektowanie i wydanie książki dla dzieci pt.:” Dlaczego w trawie piszczy?”.
 3. Rafał Domagała – absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Debiutował w "Świętoszku" w reż. Pawła Aignera oraz wielokrotnie nagradzanym monodramie "Amor Omnia Vincit". Dodatkowo zajmuje się szermierką teatralną jako choreograf i instruktor, współpracował m.in z Teatrem Wybrzeże, Teatrem Szekspirowskim i Białostockim Teatrem Lalek - na realizację przedsięwzięcia : Wykonanie projektów oraz skonstruowanie lalek teatralnych, jako punktu wyjścia do dalszej pracy artystycznej.
 4. Bernarda Rość -   wybitna tkaczka, od 45 lat kultywuje rękodzielnicze tradycje tkactwa dwuosnowowego. Posiada imponujący dorobek twórczy oraz wiele nagród i wyróżnień w konkursach.  Prace artystki eksponowano na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą, m.in.: w B-stoku, Warszawie, Lublinie, Toruniu, Krakowie, Kijowie, Sofii, a nawet w Japonii a jej prace znalazły trwałe miejsce w zbiorach muzealnych. Bernarda Rość szczególną uwagę przywiązuje do edukacji regionalnej dzieci i młodzieży prowadząc zajęcia warsztatowe, jako instruktorka w dziedzinie tkactwa dwuosnowowego w prywatnej pracowni tkackiej, która współtworzy Szlak Rękodzieła Ludowego Podlasia oraz Szlak Kraina Wątku i Osnowy. Jej twórczość i działalność popularyzatorska zostały docenione na najwyższym szczeblu: otrzymała bowiem od Rady Ministrów Nagrodę Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie tkactwa ludowego oraz roczne Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie twórczości ludowej. Jest artystką zajmującą się tkactwem z wielkim zrozumieniem roli swej twórczości dla Regionu Podlasie, o czym świadczy jej aktywna postawa na rzecz promocji unikalnej techniki tkackiej -  na realizację przedsięwzięcia: „Korycin w tkaninie dwuosnowowej”. Cykl warsztatów rękodzielniczych tkactwa dwuosnowowego dla dzieci i młodzieży pt.:” Ocalić od zapomnienia tkaninę dwuosnowową”.
 1. Aneta Prymaka – Oniszk –reporterka, pracownik Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dzięki Stypendium Marszałka napisała książkę „Bieżeństwo 1915.Zapomnianii Uchodźcy” która otrzymała nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego -  na realizację przedsięwzięcia : „ Od bieżeństwa do wymiany ludności. Dalsze losy uchodźców 1915 roku”.
 1. Agnieszka Kacprzak – architekt, jej pasją jest tworzenie w drewnie dlatego tez wybrała profil snycerski. Ma na swoim koncie warsztaty i sympozja projektowe, to jej autorstwa jest projekt i wykonanie interaktywnej scenografii do spektaklu tanecznego „Makosz” – innej stypendystki Marszałka Województwa Podlaskiego Julii Dondziło - na realizację przedsięwzięcia: Drewniana architektura Podlasia, edukacyjny zestaw drewnianych klocków dla dzieci.

Kolejne spotkanie z cyklu ”Podlaskie Talenty dla Niepodległej” – odsłona 2,  odbędzie się 22 lutego 2018 roku o godz.12.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku ( sala kameralna) przy ul Odeskiej.  Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymają uczniowie uzdolnieni artystycznie z województwa podlaskiego.

 

ak
materiały dot. stypendystów: Helena Marcinkiewicz

 

facebook