Dodana: 6 marzec 2018 18:05

Zmodyfikowana: 6 marzec 2018 18:15

Książnica bogatsza o skarbiec dziedzictwa kulturowego i bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku kończy realizację projektu „Skarbiec dziedzictwa kulturowego”, którego celem był wzrost efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i instytucji kultury w województwie podlaskim. Poinformowała o tym na dzisiejszej, 6 marca konferencji prasowej dyrektor Książnicy Podlaskiej Jolanta Gadek.

Ilustracja do artykułu DSC_0948.JPG

- Projekt realizowaliśmy wiele miesięcy. Nie był łatwy, bo to projekt inwestycyjny. Przeprowadziliśmy w jego ramach osiem przetargów. Łączna suma projektu to ponad 1,8 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 1,1 mln zł. Z dumą prezentujemy dziś Państwu i panu marszałkowi to, co udało nam się zrobić - powiedziała dyrektor Książnicy Jolanta Gadek.

- Bardzo miło jest spotkać się z prymusami wykorzystania funduszy unijnych. To jest dużą rzadkością, że instytucja kultury potrafi tak skutecznie wykorzystać środki unijne - pochwalił Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno. - Działanie 8.3 na dziedzictwo kulturowe, to działanie, z którego 100 procent alkokacji przekazaliśmy na instytucje kulturalne naszego województwa. To jest pierwszy projekt, który finalizuje i niebawem zostanie rozliczony. To oznacza, że instytucje kultury potrafią bardzo skutecznie wykorzystać fundusze. Książnica w ciągu ostatnich lat zrobiła skok cywilizacyjny i rozwija się dalej w wyposażenie, merytorycznie rozwija się dla naszych mieszkańców, dla naszych czytelników. To dobrze zainwestowane pieniądze.


Realizacja projektu pozwoliła na udostępnienie dóbr dziedzictwa kulturowego Książnicy Podlaskiej szerszemu gronu odbiorców, w tym osobom niepełnosprawnym, zabezpieczenie przed zniszczeniem cennych starodruków oraz rozszerzenie oferty kulturalnej.
Zadania wykonane w ramach projektu:
zakup i instalacja komory fumigacyjnej (jedyna automatyczna komora fumigacyjna w Białymstoku), służącej do odgrzybiania i dezynfekcji własnych akt, archiwaliów i zbiorów bibliotecznych, dzięki czemu nie ma konieczności ich przewożenia;
konserwacja dziesięciu, najbardziej sfatygowanych starodruków, będących w posiadaniu Książnicy Podlaskiej;
zakup 5 specjalistycznych gablot wystawienniczych, umożliwiających prezentację cennych zbiorów, w tym wspomnianych starodruków, szerszemu gronu odbiorców;
zakup skanera do digitalizacji zbiorów oraz sprzętu, służącego do przechowywania kopii wzorcowych dokumentów, co zapewni czytelnikom dostęp do cyfrowej wersji książek i dokumentów, które ze względu na ich stan, wartość lub podatność na zniszczenia nie są udostępniane;
zakup specjalnego odkurzacza do czyszczenia książek, przeznaczonego do stosowania w muzeach, pracowniach konserwatorskich, bibliotekach i archiwach;
przystosowanie pomieszczenia (tzw. „skarbca”) do potrzeb, związanych z przechowywaniem najcenniejszych zbiorów Książnicy Podlaskiej, takich jak: starodruki, książki z XIX w., regionalne grafiki czy obrazy;
zakup wyposażenia sali audiowizualnej i przystosowanie jej do potrzeb użytkowników Książnicy Podlaskiej; dzięki czemu powstała dodatkowa przestrzeń, gdzie możliwa jest projekcja filmów, a także organizowanie spotkań i warsztatów dla np. seniorów czy osób niepełnosprawnych, bez zakłócania pracy innych działów;
przystosowanie części budynku głównego Książnicy Podlaskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych – niewidomych i niedowidzących, poprzez umieszczenie tablic informacyjnych z oznaczeniami brajlowskimi, nakładek na poręcze i udźwiękowionych terminali tyflograficznych, czyli wypukłych planów, umożliwiających zapoznanie się z układem budynku, na 4 piętrach (parter, 1,2 i 6)

Całkowita wartość projektu: 1 854 610,74 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1 177 354,57 PLN

facebook