Dodana: 11 styczeń 2018 08:34

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2018 08:34

„Kolory Prawosławia. Bułgaria” – premiera albumu

W czwartek (10 stycznia br.) w Centrum Kultury Prawosławnej Białymstoku odbyła się polska premiera albumu „Kolory Prawosławia. Bułgaria”. W spotkaniu wzięli udział m.in. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Bułgarii Emil Yalnazov z małżonką, Marszalek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Wicemarszałek Maciej Żywno, Metropolita diecezji białostocko-gdańskiej Abp. Jakub, a także duchowni kościołów katolickiego i prawosławnego, reprezentanci władz miejskich i przedstawiciele wojewody podlaskiego. Gospodarzem uroczystości był konsul honorowy Republiki Bułgarii, prezes Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku Witold Karczewski

Ilustracja do artykułu Attachment6.jpeg

W zasadniczej, fotograficznej, części albumu (liczącego blisko 200 stron) zostało zaprezentowanych ponad 150 zdjęć wykonanych przez 27 fotografików, głównie w Bułgarii, ale również z Polski i Niemiec.
 Fotografie te pokazują znaczną część wielowiekowego, różnorodnego dziedzictwa Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej.
Album przedstawia osiągnięcia architektury sakralnej i wnętrza bułgarskich cerkwi, ukazuje piękno krajobrazu ziemi bułgarskiej, ludzi i sytuacje, w których zostali oni sfotografowani, życie liturgiczne i sakramentalne bułgarskiego Prawosławia, w tym te ważniejsze i mniej ważne wydarzenia związane z życiem Cerkwi prawosławnej w Bułgarii.

Część fotograficzną albumu poprzedzają: „Słowo wstępne” metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy oraz „Wprowadzenie” pióra znanego polskiego slawisty prof. Aleksandra Naumowa.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że album zawiera równoległe cztery wersje językowe: polską, bułgarską, angielską i rosyjską, co sprawia, że ma on szanse znaleźć swoich odbiorców praktycznie na całym świecie.

 

Seria albumów pod ogólną nazwą „Kolory Prawosławia” poświęcona jest różnorodności i wielobarwności Prawosławia w różnych zakątkach świata. W poprzednich książkach z tej serii zaprezentowano odzwierciedlone na fotografiach piękno Cerkwi prawosławnej w Polsce, Rosji, Serbii, Gruzji i Rumunii.

Organizatorem spotkania jest konsul honorowy Republiki Bułgarii w Białymstoku Witold Karczewski, we współpracy z Wydawnictwem Warszawskiej Metropolii Prawosławnej oraz serwisem www.orthphoto.net.

 

facebook