Dodana: 12 październik 2017 07:57

Zmodyfikowana: 12 październik 2017 07:57

Choroszczański wehikuł czasu

18 października o godz. 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy pt.: „Choroszczański wehikuł czasu”. Plenerowa wystawa archiwalnych zdjęć została stworzona we współpracy z mieszkańcami. Plansze z historycznymi zdjęciami staną w kilku miejscach w przestrzeni miejskiej Choroszczy, by towarzyszyć nam – współczesnym na co dzień i przypominać o tym, co minione.

Ilustracja do artykułu Choroszczański wehikuł czasu.png

Wystawa jest inicjatywą społeczności powstałej wokół portalu „Choroszcz Miniona”. Organizatorzy do 20 września czekali na zdjęcia przekazywane przez mieszkańców. Fotografie można było przesyłać do lokalnego Centrum Kultury w formie cyfrowej lub na miejscu skanować, by – z jednej strony, nie pozbywać się perełek fotograficznych, a z drugiej – dotrzeć do nich, zdigitalizować je i w ten sposób udostępnić oraz zachować dla potomności. Dzięki wspólnej pracy zgromadzono niemal 2000 historycznych fotografii, ukazujących Choroszcz przez ponad pół wieku: od XX-lecia międzywojennego aż do lat 70. XX w.; fotografie są sukcesywnie publikowane na portalu Choroszcz Miniona. „Choroszczański wehikuł czasu" pokaże ponad 30 zdjęć, które ukazują jak zmieniała się architektura i przestrzeń miejska w Choroszczy.

Od środy 18 października wielkoformatowa ekspozycja, której elementy zostaną ustawione w różnorodnych miejscach Choroszczy, będzie przypominać o przeszłości miasta, o jego dawnych mieszkańcach, nieistniających już miejscach, budynkach i przestrzeniach. Przechodzenie się po współczesnej Choroszczy, odtwarzając jednocześnie jej dawną, minioną postać, będzie niezwykle ciekawym doświadczeniem będzie. A spacer po dzisiejszym mieście, by zlokalizować w nim to, czego już nie ma, będzie dodatkową atrakcją towarzyszącą wystawie. Organizatorzy, spod gmachu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, zabiorą uczestników na:

- Plac Brodowicza, by zobaczyć tam nieistniejącą już kirchę;
- placyk przy skrzyżowaniu ulic Powstania Styczniowego i Sportowej – by zweryfikować jak powstawały bloki i jak zmieniała się wielorodzinna architektura Choroszczy;
- skwer przy Rynku 11 Listopada – aby na fotografiach ujrzeć przemiany jednego z najstarszych placów w Choroszczy;
- cmentarz przy ul. Piaskowej – by ujrzeć dawny układ i wygląd nekropolii.

Choroszczański wehikuł czasu” to nasze współczesne starania w to, by pamięć o bogatej historii Choroszczy nie zaginęła.

Wystawę będzie można zwiedzać do 30 grudnia 2017 roku.

Zadanie jest inicjatywą lokalną realizowaną w ramach działania Instalacja Kultury przeprowadzanego w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 Narodowego Centrum Kultury.

Źródło: UM w Choroszczy

facebook