Dodana: 28 styczeń 2018 15:22

Zmodyfikowana: 28 styczeń 2018 15:22

Białostoccy twórcy otrzymali stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku

Wśród nich jest dziewięcioro młodych twórców i ośmioro twórców profesjonalnych. Łączna wartość stypendiów wynosi 215 tys. zł. W budżecie Białegostoku na 2018 rok na stypendia artystyczne dla młodych i profesjonalnych twórców zapisano kwotę 350 tys. zł.

Ilustracja do artykułu stypendia asrtystyczne2018.jpg

 W ciągu ostatnich dziesięciu lat wsparliśmy 214 projektów młodych twórców i 51 przedsięwzięć twórców profesjonalnych – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Łączna kwota, jaką przez te lata przyznaliśmy na działania naszych artystów, przekroczyła 2 miliony złotych. Dzięki temu bardzo wiele wartościowych pomysłów artystycznych zostało zrealizowanych.

We wskazanym terminie do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęły 44 wnioski w sprawie przyznania stypendium artystycznego młodym twórcom na 2018 r. oraz na I półrocze 2018 r. Po przeprowadzeniu oceny formalnej stwierdzono, że 16 wniosków nie spełniło kryteriów regulaminowych. Pozostałe 28 wniosków zaopiniowała powołana w tym celu komisja. Na podstawie rekomendacji komisji prezydent Białegostoku przyznał młodym twórcom 5 stypendiów rocznych oraz 4 stypendia na pierwsze półrocze 2018 roku na łączną kwotę 95 tys. zł.

STYPENDIA ROCZNE OTRZYMALI:

 

L.p.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość stypendium (zł)

Michał Ciruk

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. „Pocztówka z miasta B. część 2”

12.000

Jędrzej Dondziło

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. „Dtekk”

10.000

Rafał Pietrzak

Dziedzina: teatr

Projekt pn. PustoStan

10.000

Bartosz Tryzna

Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. Film dokumentalny pt. „Kris”

9.000

Michał Krot

Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. Kartki

10.000

STYPENDIA PÓŁROCZNE OTRZYMALI:

 

L.p.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość stypendium (zł)

Julia Kowalczyk

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. Wool. Współczesne wnętrze inspirowane sztuką ludową

10.000

Karolina Martin

Dziedzina: teatr

Projekt pn.”Trzy ćwierci do śmierci”

10.000

Anna Andraka

Dziedzina: teatr

Projekt pn. napisanie sztuki teatralnej dla młodzieży pt. „Szklany dom’ i jej prezentacja

10.000

Ewa Maria Wolska

Dziedzina: teatr

Projekt pn. Co w trawie piszczy

14.000

Ponadto ośmioro twórców profesjonalnych otrzymało roczne stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na rok 2018. Ich łączna wartość wynosi 120 tys. złotych. Do 31 października 2017 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęło łącznie 27 wniosków w sprawie przyznania stypendium artystycznego twórcom profesjonalnym na 2018 r. Po przeprowadzeniu oceny formalnej stwierdzono, że 8 wniosków nie spełniło kryteriów regulaminowych. Następnie 19 wniosków, spełniających kryteria formalne, zaopiniowała powołana komisja. Prezydent Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu stypendiów rocznych następującym osobom:

 

L.p.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość przyznanego stypendium (zł)

Marzanna Morozewicz

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. wystawa fotograficzna pn. STĄPANIE

20.000

Marta Wróblewska

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. nagranie płyty ”Pieśni na sopran, wiolonczelę i fortepian”

14.000

Marcin Ozga

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Mini album - Siedem

10.000

Barbara Kornacka

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. „Opowieści z karczmy i dworu – kronika wypadków wszelakich”

20.000

Julita Charytoniuk

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Muzykanty

10.000

Wiktor Dominik Kuć

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Wydanie i promocja autorskiego albumu „Swada”

10.000

Beata Hyży-Czołpińska

Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. Kościół-pomnik

21.000

Wiesław Wróbel

Dziedzina: ochrona zabytków

Projekt pn. opracowanie i wydanie drukiem książki „Świętojańska. Historia jednej ulicy”

15.000

Za: UM Białystok

facebook