Dodana: 13 grudzień 2017 07:54

Zmodyfikowana: 13 grudzień 2017 07:54

64 kolejne dzieła sztuki z audiodeskrypcją

W sumie aż 184 dzieła sztuki będą wkrótce dostępne na portalu iSztuka.edu.pl. Białostocka Fundacja Audiodeskrypcja kończy realizację trzeciego etapu projektu iSztuka - Edukacja Kulturalna dla Wszystkich. Stworzenie i rozbudowa cyfrowej platformy były możliwe przede wszystkim dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura Dostępna". Kolejne etapy projektu wsparły też Miasto Białystok oraz Województwo Podlaskie.

Ilustracja do artykułu _DSC8415.JPG

Portal iSztuka.edu.pl powstał przede wszystkim z myślą o osobach z niepełnosprawnością, ale pomaga w odbiorze sztuki także seniorom i tym, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do muzeów, galerii czy cennych obiektów architektonicznych ze względu na miejsce zamieszkania, możliwości finansowe albo stan zdrowia. Oprócz fotografii i kontekstu historycznego, użytkownicy platformy mają do dyspozycji opisy dzieł w formie audiodeskrypcji – zarówno skryptów tekstowych, jak i nagrań dźwiękowych.

Podczas dwóch pierwszych etapów realizacji projektu na portalu iSztuka.edu.pl udostępnionych zostało 120 dzieł. Teraz dołączą do nich 64 kolejne, z epok baroku, rokoko oraz klasycyzmu-romantyzmu. Tym samym katalog prezentowanych dokonań malarskich, rzeźbiarskich czy architektonicznych obejmie okres od prehistorii aż do początków XIX wieku. Miłośnicy sztuki będą mogli poznać m.in. rzeźbę Ekstaza św. Teresy Lorenzo Berniniego, obraz Powrót syna marnotrawnego Rembrandta, czy architekturę Teatru Wielkiego w Warszawie.

Portal iSztuka.edu.pl powstał w 2015 roku. Marzeniem jego pomysłodawców - Barbary Szymańskiej i Tomasza Strzymińskiego z Fundacji Audiodeskrypcja – jest jego dalsza rozbudowa. Tak, aby prezentowane tu były również dzieła współczesne, reprezentujące takie dziedziny sztuk, jak film, fotografia czy sztuki sceniczne. W ten sposób iSztuka.edu.pl stanie się kompleksowym narzędziem edukacji wizualnej. Już teraz portal pełni ważną misję społeczną - jest narzędziem integracji, bowiem przyczynia się do pokonania barier kompetencyjnych, społeczno-mentalnych, przestrzennych, a także ekonomicznych w dostępie do sztuki.

Całkowity koszt realizacji trzeciego etapu projektu iSztuka - Edukacja Kulturalna dla Wszystkich to prawie 60 tys. zł. Blisko 80% tej kwoty pochodziło ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostała suma - z dotacji Województwa Podlaskiego (11 850 zł) oraz Miasta Białystok (650 zł).

Fundacja Audiodeskrypcja realizuje projekt w partnerstwie z Fundacją Promocji Sztuki „Niezła Sztuka” oraz Spółdzielnią Socjalną Akces Lab.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku

facebook