Dodana: 12 czerwiec 2018 11:40

Zmodyfikowana: 12 czerwiec 2018 11:40

Tomik poezji "Na prozi" - oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 07 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Tomik poezji „Na prozi” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail:  katarzyna.soljan@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 12 czerwca 2018 r. do dnia
18 czerwca 2018 r..
Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego 

Pliki do pobrania

facebook