Dodana: 11 wrzesień 2018 08:53

Zmodyfikowana: 11 wrzesień 2018 08:53

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - Wydanie wspomnień kombatanta Franciszka Przeździeckiego ”Notatki z przeżyć wojennych1939-1945”

W dniu 10 września 2018 r. Fundacja im. Kazimierza Wielkiego złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Wydanie wspomnień kombatanta Franciszka Przeździeckiego ”Notatki z przeżyć wojennych1939-1945” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Ilustracja do artykułu images.jpeg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 11 września 2018 r. do dnia 17 września 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Pliki do pobrania

facebook