Dodana: 10 styczeń 2018 11:14

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2018 11:14

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert -IV Międzynarodowe Zimowe Warsztaty Orkiestrowe „WOW”- Winter Orchester Workshop 2018”

W dniu 09 stycznia 2018 r. Białostocka Fundacja „Pro Musica” złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „IV Międzynarodowe Zimowe Warsztaty Orkiestrowe „WOW”- Winter Orchester Workshop 2018” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu logoWOW.jpg

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 10 stycznia 2018 r. do dnia
16 stycznia 2018 r..
Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego 

 

Pliki do pobrania

facebook