Dodana: 30 lipiec 2007 08:18

Zmodyfikowana: 30 lipiec 2007 08:18

e-Zdrowie

W ramach projektu powstanie vortal tematyczny „e-zdrowie” oraz szereg podprojektów mających na celu wsparcie infrastruktury teleinformatycznej systemów funkcjonujących w placówkach opieki zdrowotnej odpowiedzialnych za zwiększenie dostępności, efektywności i jakości świadczeń medycznych na rzecz obywateli województwa podlaskiego.


Narzędzia udostępnione w ramach tego systemu będą służyły między innymi:
- komunikacji między pacjentem, a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej, - przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami,
- bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami służby zdrowia.


Obejmą one również sieci informacji na temat zdrowia, elektronicznych kartotek oraz usług telemedycyny. Zostaną zbudowane informatyczne systemy telemedyczne, w tym w zakresie: sieci diagnostyki i analizy wyników badań w ramach sieci onkologicznej oraz sieci zdalnej diagnostyki i analizy wyników badań w postaci materiałów radiologicznych.


Udostępnienie odpowiednich narzędzi w ramach systemu „e-zdrowie” przyniesie znaczące korzyści całej społeczności regionu przez umożliwienie poprawienia dostępu do opieki zdrowotnej i jej jakości (w tym szczególnie na obszarach zmarginalizowanych), skoncentrowania się systemu opieki zdrowotnej na potrzebach pacjenta oraz umożliwieniu poprawy skuteczności i wydajności funkcjonowania całego regionalnego sektora zdrowia.


Celem szczegółowych tych działań jest stworzenie struktury elektronicznych kartotek dzięki normalizacji zmierzającej do wymiany sprawdzonych rozwiązań, utworzenie sieci informacji łączącej punkty opieki zdrowotnej w celu koordynowania reakcji na zagrożenia dla zdrowia, zapewnienie usług zdrowotnych on-line, takich jak informacje na temat zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom, jak również telekonsultacje i inne.

facebook