Dodana: 9 październik 2018 11:27

Zmodyfikowana: 9 październik 2018 11:28

Wtorek z funduszami. Kolejne umowy na dofinansowanie projektów w Podlaskiem podpisane

Tym razem dziesiątki i setki tysięcy oraz miliony złotych dofinansowania trafią na rozwijanie potencjału mieszkańców, szkolnictwo zawodowe, odnawialne źródła energii i poprawę warunków leczenia w dwóch podlaskich szpitalach. To dzięki tym pieniądzom poprawią się warunki na ginekologii w bielskim szpitalu, a 50 uczniów z powiatu grajewskiego będzie miało szanse zdobywać wiedzę w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.

Ilustracja do artykułu umowy rpo  (10).JPG

We wtorek, 9 października marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno podpisali umowy aż z 13 beneficjentami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

- Witamy dzisiaj u nas zacne grono, są z nami m.in. starostowie, dyrektorzy szpitali z którymi podpisujemy kolejne umowy – mówił marszałek Jerzy Leszczyński. – Dzięki temu, z każdym tygodniem w naszym województwie rozpoczynają się kolejne inwestycje, kolejne nowe działania. Dzisiaj szczególnie cieszy mnie, że tak dużo beneficjentów jest wśród przedstawicieli szkół zawodowych, także rolniczych. Także coraz więcej szpitali korzysta z dofinansowania, tak jak jeden z dzisiejszych beneficjentów szpital w Bielsku Podlaskim.

- Dzisiaj z przedsiębiorczością idziemy po edukację i zdrowie – zażartował wicemarszałek Maciej Żywno. – Wtorki z umowy pokazuje w obrębie  jednego spotkania ile umów w ciągu tygodnia udaje się podpisać. Dzisiaj przekazujemy prawdziwe umowy z prawdziwej Unii Europejskiej w prawdziwe ręce podlaskich przedsiębiorców. Liczymy na to, że te pieniądze będą budowały potężny kapitał społeczny naszego regionu.

 

Beneficjent: Towarzystwo Amicus
Tytuł projektu: „Kierunek: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
Wartość projektu: 767,7 tys. zł 
Dofinansowanie: 729,3 tys. zł 

Projekt jest skierowany do mieszkańców gmin należących do LGD Puszcza Knyszyńska, czyli Czarnej Białostockiej, Dobrzyniewa Dużego, Gródka, Jasionówki, Juchnowca Kościelnego, Knyszyna, Michałowa, Supraśla, Wasilkowa i Zabłudowa. Czeka na nich 30 miejsc. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które skończyły 30 lat i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Przewidziane jest dla nich wsparcie na założenie działalności gospodarczej – finansowe w formie dotacji inwestycyjnej (do 21 tys. zł) i wsparcia pomostowego (ponad 10 tys. na osobę w ciągu 12 miesięcy prowadzenia firmy) oraz doradztwo.

Beneficjent: Gmina Poświętne
Tytuł projektu: „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego”
Wartość projektu: 47,7 tys. zł 
Dofinansowanie: 34,9 tys. zł 

Projekt zostanie zrealizowany w oddziale przedszkolnym we wsi Gołębie. W jego ramach będą m.in. prowadzone dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci skorzystają np. z zajęć językowych, matematycznych, rozwijających kreatywność i umiejętność pracy w grupie. Dla nauczycieli przewidziane są warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Beneficjent:  ECDS Polska Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Aktywni dzisiaj, kreatywni jutro”
Wartość projektu: 689,7 tys. zł 
Dofinansowanie: 617,1 tys. zł 

Prawie 300 uczniów oraz 30 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Czyżewie i Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem podniesie swoje kompetencje. Uczniowie skorzystają z zajęć rozwijających kompetencje kluczowe: matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, kształtujących postawy przedsiębiorcze i kreatywne. Z kolei nauczyciele wezmą udział w szkoleniach z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami. Doposażone zostaną też wybrane pracownie szkolne.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Tytuł projektu: "Poprawa dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych w zakresie  ginekologii, położnictwa i neonatologii poprzez doposażenie SP ZOZ w Bielsku Podlaskim w  nowoczesną aparaturę medyczną"
Wartość projektu: 2,5 mln zł
Dofinansowanie: 2,2 mln zł 

SP ZOZ w Bielsku Podlaskim zakupi nowoczesną aparaturę medyczną i wyposażenie do oddziałów: ginekologicznego i położniczo-noworodkowego, neonatologicznego, a także poradni ginekologicznej i rehabilitacji ogólnoustrojowej na oddziale dziennym. Ulepszonymi usługami zdrowotnymi zostanie objętych ponad 2,7 tys. pacjentów, natomiast w ramach opieki ambulatoryjnej ma być udzielonych ponad 6 tys. porad. Szpital zobowiązał się też do przyjęcia ok. 400 porodów do roku 2020.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
Tytuł projektu: "Poprawa jakości oraz zwiększenie zakresu usług na oddziale położniczo-ginekologicznym SPZOZ w Siemiatyczach poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia”
Wartość projektu: 1,9 mln zł
Dofinansowanie: 1,6 mln zł 

W ramach projektu zostanie doposażony oddział ginekologiczno-położniczy oraz poradnie: ginekologiczno-położnicza, neonatologii i podstawowej opieki zdrowotnej – w zakresie opieki pediatrycznej. Efektem projektu ma być zwiększenie liczby osób, korzystających z ulepszonych świadczeń medycznych – do 17,8 tys. Nowoczesne wyposażenie, które ma być zakupione jeszcze do końca tego roku, będzie służyć głównie mieszkańcom powiatu siemiatyckiego.

Beneficjent: Powiat Grajewski
Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”
Wartość projektu:  920,4 tys. zł 
Dofinansowanie:  782,4 tys. zł 

W Zespole Szkół im. B. Podedwornego w Niećkowie zostaną doposażone sale dydaktyczne, w których będzie prowadzone kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Dzięki tej inwestycji 50 uczniów będzie mogło zdobywać wiedzę w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.

Beneficjent: Powiat Kolneński
Tytuł projektu: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie”
Wartość projektu: 3,9 mln zł 
Dofinansowanie: 3,3 mln zł

Powiat Kolneński wyremontuje i zmodernizuje budynek Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, dostosuje go też do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kolejnym elementem inwestycji będzie zakup nowoczesnego parku maszynowego, umożliwiającego prowadzenie zajęć praktycznych. Z projektu, który ma się zakończyć w 2020 roku, skorzysta ponad 160 uczniów ZST w Kolnie.

Beneficjent: Powiat Wysokomazowiecki
Tytuł projektu: „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem”
Wartość projektu: 3,4 mln zł 
Dofinansowanie: 2,9 mln zł 

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem zostanie rozbudowany. Nowy budynek będzie się składał z trzech kondygnacji. Parter i piętro zajmą sale dydaktyczne, a poddasze zostanie przeznaczone na kotłownię i pomieszczenie gospodarcze. Nowe pracownie zostaną wyposażone w sprzęt potrzebny do kształcenia na kierunkach: technik ekonomista, technik logistyk, technik przetwórstwa mleczarskiego, technik technologii żywności oraz technik informatyk.

Beneficjent: Powiat Wysokomazowiecki
Tytuł projektu: „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZ w Wysokiem Mazowieckiem”
Wartość projektu: 3,4 mln zł 
Dofinansowanie: 2,9 mln zł 

W dawnej stacji transformatorowo-generatorowej powstaną trzy nowe pracownie kształcenia praktycznego: pojazdów rolniczych i agrotroniki, maszyn rolniczych oraz chłodnictwa i klimatyzacji. Będzie to część Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. We wszystkich pomieszczeniach budynku zostaną zrealizowane niezbędne prace związane z wymianą instalacji elektrycznych i sanitarnych. Budynek zostanie docieplony. Utworzone pracownie będą również służyły do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ARKA - DRUK Artur Bach
Tytuł projektu: „Instalacja dachowej mikro-elektrowni fotowoltaicznej na dachu przedsiębiorstwa Arka-Druk Artur Bach”
Wartość projektu: 249,8 tys. zł  
Dofinansowanie: 132 tys. zł

Projekt dotyczy budowy mikroelektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,78 kW na dachu budynku przedsiębiorstwa ARKA- DRUK w Łapach. Firma zamontuje 153 moduły fotowoltaiczne o mocy 260 Wp każdy. Instalacja będzie zintegrowana z siecią energetyczną, a produkowana w ten sposób energia zostanie wykorzystana do zasilania budynku.

Beneficjent: Łazarski Marek – ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
Tytuł projektu: „Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Łazarski Marek - ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY”
Wartość projektu: 150 tys. zł
Dofinansowanie: 79,3 tys. zł  

Firma zamontuje elektrownię fotowoltaiczną o mocy 19,98 kW do produkcji energii elektrycznej oraz zainstaluje pompę ciepła typu powietrze-woda o mocy 2,2 kW, która będzie ogrzewać budynek zakładu, znajdujący się w Nowince.

Beneficjent: Gmina Krypno
Tytuł projektu: „Montaż ogniw fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Długołęce”
Wartość projektu: 210,5 tys. zł 
Dofinansowanie: 126,2 tys. zł  

Na stacji uzdatniania wody w Długołęce pojawi się instalacja fotowoltaiczna, która zasili obiekt w energię elektryczną. Dzięki inwestycji zmniejszą się koszty funkcjonowania stacji, a obiekt stanie się bardziej przyjazny środowisku.

Beneficjent: Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Zdzisław Jankowski w Suwałkach
Tytuł projektu: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne przez firmę Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Zdzisław Jankowski w Suwałkach”
Wartość projektu: 936,3 tys. zł  
Dofinansowanie: 418,6 tys. zł  

W ramach projektu, który będzie realizowany w obiekcie znajdującym się w Gulbieniszkach (gm. Jeleniewo), zostanie rozbudowana kotłownia. Pojawi się w niej moduł pomp ciepła, który będzie wykorzystywany do ogrzewania budynków usługowych oraz podgrzewania wody w basenie. Firma zamontuje też kolektory słoneczne oraz instalację fotowoltaiczną. Wyprodukowana energia cieplna i elektryczna zostanie wykorzystana na potrzeby własne.

(mk, is)

 

 

facebook