Dodana: 2 marzec 2018 09:38

Zmodyfikowana: 2 marzec 2018 09:38

Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację inwestycji. Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców były tematem spotkania „Śniadanie z funduszami” zorganizowanego przez Klaster Obróbki Metali i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu P1460919.jpg

‒ W Regionalnym Programie Operacyjnym przeznaczyliśmy ponad 50 milionów euro na instrumenty zwrotne. To mechanizm wsparcia inwestycji w przedsiębiorstwach, ale też kierunek, który preferuje Komisja Europejska. W nowej perspektywie będą one głównym źródłem wsparcia – mówił podczas briefingu prasowego Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

– Mamy zróżnicowane instrumenty finansowe, skierowane do przedsiębiorstw i osób, chcących założyć działalność gospodarczą. Pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach – podkreśliła z kolei Joanna Sarosiek, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie, które odbyło się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym miało na celu przybliżenie przedsiębiorcom możliwości pozyskania, innego niż dotacje, wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację inwestycji.

Zasady przyznawania pożyczek omówili przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę menadżera tzw. funduszu funduszy (przekazuje środki z RPOWP pośrednikom), a także przedstawiciele pośredników, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni za udzielanie takiego wsparcia.

Obecnie przedsiębiorcy mogą korzystać z pożyczek na:

  • Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Są one przeznaczone dla mikro- i małych przedsiębiorstw na przedsięwzięcia rozwojowe w sektorze usług, a także na zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach (bez ograniczeń branżowych) na terenie województwa podlaskiego.

  • Maksymalna kwota pożyczki – 1 mln zł
  • Maksymalny okres spłaty – 60 miesięcy
  • Prowizja – 0 procent

Pośrednicy: Konsorcjum ECDF S.A./Mega Sonic S.A (Suwałki) i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (Białystok)

  • Termomodernizację

Dla mikro-, małych i średnich firm na finansowanie projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, w tym na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz na głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków.

  • Maksymalna kwota pożyczki – 1 mln zł
  • Maksymalny okres spłaty – 120 miesięcy
  • Prowizja – 0 procent

Pośrednik: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (Białystok)

  • Rozpoczęcie działalności gospodarczej (mikropożyczki)

Dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo od 30. roku, na: bieżącą działalność, pokrycie kosztów zakupu towarów, niezbędnych urządzeń lub maszyn, a także przystosowanie lokalu, usługi księgowe lub inne cele, które pomogą w uruchomieniu własnego biznesu.

Pośrednik: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (Łomża).

Kolejne spotkania poświęcone temu tematowi odbędą się w Łomży, Suwałkach i ponownie w Białymstoku.

Więcej informacji o pożyczkach można znaleźć TUTAJ.

(is)

facebook