Dodana: 16 październik 2017 14:57

Zmodyfikowana: 16 październik 2017 14:57

Wsparcie dla inteligentnych specjalizacji regionu

Na ten temat obradowała dziś, 16 października, grupa robocza ds. specjalizacji regionalnej gospodarki. Grupę stanowią przedstawiciele m.in. przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, organizacji biznesowych, szkół wyższych, samorządu. Spotkanie, w którym uczestniczyli, odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, a jego tematem był rozwój inteligentnych specjalizacji regionu.

Ilustracja do artykułu int.spec1..jpg

Członkowie grupy dyskutowali nad założeniami zasad wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu 4 (Realizacja działań zdefiniowanych w ramach procesu określania specjalizacji regionalnych stanowiących instrument wsparcia przedsiębiorstw w procesach dostosowawczych i związanych w szczególności z procesami wdrażania innowacji). Działanie to ma realizować Wojewódzki Urząd Pracy, jako Instytucja Pośrednicząca.

Aby można było ogłaszać nabory w ramach tego działania, konieczne jest przygotowanie wytycznych, o czym przypomniała na początku spotkania Wioletta Dąbrowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Warunek ten postawiła Komisja Europejska, zwłaszcza że taki typ projektu jest realizowany tylko w naszym programie regionalnym. Dyrektor Wioletta Dąbrowska podkreśliła, że wytyczne muszą opierać się m.in. na zapisach RPOWP i „Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+”.

Na temat założeń i kształtu tych wytycznych wywiązała się ożywiona, merytoryczna dyskusja. Członkowie grupy zapoznali się również z wynikami badań na temat realizacji celów związanych z rozwojem inteligentnych specjalizacji regionu oraz wysokości wsparcia, jakie uzyskały podmioty z tych sektorów z RPO oraz programów krajowych.

 

facebook