Dodana: 19 październik 2017 13:41

Zmodyfikowana: 19 październik 2017 13:41

Umowa Partnerstwa 2014-2020. Spotkanie podsumowujące rok 2016

Podsumowanie wykorzystania środków europejskich w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 to główny cel spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, marszałków województw oraz pracowników departamentów odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych. Spotkanie odbyło się 19 października w Łańcucie. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentował Wicemarszałek Maciej Żywno.

Ilustracja do artykułu IMG_3562.JPG

Monitoring realizacji projektów oraz wykorzystania środków jest konieczny ze względu na weryfikacje planów, ustalenie kolejny celów i zaplanowanie dalszych działań. Jest to również ważne spotkanie przed listopadowym podsumowaniem realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

Umowa Partnerstwa  jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2014–2020.
Realizowana jest poprzez krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. Dokumenty te wraz z UP tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową.
Umowa Partnerstwa określa z jednej strony kontekst strategiczny w wymiarze tematycznym i terytorialnym, z drugiej zaś wskazuje oczekiwane rezultaty oraz obowiązujące ramy finansowe i wdrożeniowe. Stanowi punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości programów operacyjnych. Programy operacyjne precyzują specyficzne obszary wsparcia i instrumenty realizacji, z poszanowaniem zapisów UP.
Wynegocjowana z Komisją Europejską UP oraz programy operacyjne stanowią podstawę do realizacji nowej perspektywy finansowej w Polsce.

facebook