Dodana: 18 lipiec 2017 14:46

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2017 14:46

Trzeci nabór wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

Jesienią ruszy nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego. Poza finansowaniem projektów w priorytetach tematycznych Programu, Interreg Region Morza Bałtyckiego będzie aktywnie wspierać łączenie projektów w szerszych platformach projektowych.

Ilustracja do artykułu csm_InterregBSR_Map_countries_cities_title-above_legend-inside_1200_web_bed3e00638.jpg

Gdy tylko Komitet Monitorujący Regionu Morza Bałtyckiego wybrał 39 nowych projektów do dofinansowania w maju 2017 r., Instytucja Zarządzająca / Wspólny Sekretariat (MA / JS) zainicjowała przygotowania do kolejnego zaproszenia do składania wniosków w priorytetach tematycznych Programu.  W wyniku spotkania grupy zadaniowej państwa członkowskie zaproponowały otwarcie kolejnego zaproszenia do składania wniosków w ramach wszystkich trzech priorytetów Programu: zdolności innowacyjne, zarządzanie zasobami naturalnymi i zrównoważony transport, a także dla wszystkich konkretnych celów w ramach tych priorytetów.


Procedura składania wniosków będzie jednoetapowa. Wnioskodawcy będą musieli przed złożeniem wniosku konsultować się z Instytucją Zarządzającą/Wspólnym Sekretariatem w oparciu o przedłożony Formularz idei projektu (PIF) do połowy stycznia 2018 r.   Po obowiązkowych konsultacjach odpowiednie PIF zostaną przesłane do Komitetu Monitorującego (MC) w celu ich przeglądu. Członkowie MC mogą skontaktować się z głównymi wnioskodawcami z dalszymi wskazówkami, zanim zostaną złożone ostateczne wnioski. Ostatecznym terminem na złożenie wniosku będzie kwiecień 2018 r.

Zachęcamy do śledzenia stron Programu w celu uzyskania informacji:

http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/third-call-for-applications-will-be-opened-soon.html

http://www.interreg-baltic.eu/home.html

W związku z planowanym na jesień otwarciem naborów wniosków w programach Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego Ministerstwo Rozwoju organizuje seminaria dla polskich wnioskodawców:

  • 10 października 2017 r. – spotkanie dla zainteresowanych programem Interreg Europa Środkowa; program, szczegóły organizacyjne i informacja o rejestracji zostaną opublikowane pod koniec sierpnia;

 

  • 30 listopada 2017 r. – spotkanie na temat programu Interreg Region Morza Bałtyckiego; program, szczegóły organizacyjne i informacja o rejestracji zostaną opublikowane pod koniec września.

Oba seminaria odbędą się w Warszawie.

Za: http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/zaplanuj-udzial-w-seminariach-informacyjno-szkoleniowych-programow-interreg-europa-srodkowa-i-region-morza-baltyckiego/

 

facebook