Dodana: 17 kwiecień 2018 08:53

Zmodyfikowana: 17 kwiecień 2018 08:53

Ruszył I nabór projektów w Programie Polska-Rosja

Od 16 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie projektów. Budżet tego naboru wynosi 41,4 mln euro. Szkolenie na temat konkursu już 25 kwietnia w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu ikona.jpg

Wnioski można składać we wszystkich priorytetach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, a są to: 

  • współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego (budżet 12 mln euro);
  • współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgraniczny (17,3 mln euro);
  • dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja (6,2 mln euro);
  • wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach (5,8 mln euro).

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Olsztynie za pośrednictwem generatora on-line udostępnionego na stronie internetowej Programu: www.plru.eu  w terminie od 16 kwietnia 2018 r. do 16 lipca 2018 r. Należy je wypełnić w języku angielskim.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy i ich jednostki, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego (podregion suwalski i białostocki) i pomorskiego (podregion starogardzki, gdański, trójmiejski i słupski) oraz z całego obwodu kaliningradzkiego.

W każdym projekcie wymagany jest udział co najmniej jednego partnera z Polski i jednego z Federacji Rosyjskiej.

Program finansowany jest ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkładu Federacji Rosyjskiej do Programu, który będzie przeznaczony na działania wyłącznie po rosyjskiej stronie granicy.

Minimalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 100 tys. euro, natomiast maksymalna kwota dofinansowania 2,5 mln euro.

Projekty mogą mieć charakter infrastrukturalny, inwestycyjny lub miękki. Okres realizacji nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: http://plru.eu/en/pages/41

Najbliższe szkolenie dotyczące Programu i wymogów naboru odbędzie się w Białymstoku 25 kwietnia.  Rejestracja na szkolenia w Polsce wraz z agendą dostępne są na stronie:

http://plru.eu/pl/aktualnosci/225,Szkolenia-dla-wnioskodawcow-Pierwszy-nabor-wnioskow-w-Programie-Wspolpracy-Transgranicznej-Polska-Rosja-2014-2020

Szczegółowe informacje można uzyskać we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu w Olsztynie przy ulicy Głowackiego 14, tel. +48 89 722 81 10, e-mail: plru@plru.eu

Ważne: Jeśli ktoś ze strony polskiej szuka partnera po stronie rosyjskiej, to na stronie Programu można zamieścić swoją koncepcję projektu http://www.plru.eu/pl/pages/14   albo przesłać ją do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na adres: ewt@wrotapodlasia.pl, a my przekażemy dalej do Oddziału Programu w Kaliningradzie, by rozesłał je do potencjalnych partnerów.

 

 

facebook