Dodana: 26 lipiec 2017 09:11

Zmodyfikowana: 26 lipiec 2017 09:11

Program grantowy UE "Europa dla obywateli" dla samorządów i organizacji pozarządowych - spotkanie informacyjne w Białymstoku

Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie się 27 lipca w Białymstoku

Ilustracja do artykułu mark-516277_960_720.jpg

Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom trzeciego sektora i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych celów, priorytetów i zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie grantowym UE "Europa dla obywateli".

 

Program "Europa dla obywateli" przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, sektora pozarządowego oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk. Ma na celu wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej.

W ramach programu "Europa dla obywateli" można zrealizować projekt w obszarach:

  1. Pamięć Europejska
  2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

               2.1. Partnerstwo miast

               2.2 Sieci miast

               2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego.

Bardziej szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie polskiego Punktu Kontaktowego programu: www.europadlaobywateli.pl  ; oraz na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, zarządzającej programem: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 

 

Podczas spotkania informacyjnego będzie można dowiedzieć się m.in.:

- na jakie działania społeczne, edukacyjne i kulturalne można otrzymać dofinansowanie,

- na co zwrócić uwagę przy tworzeniu projektu i pisaniu wniosku,

- o dobrych praktykach w projektach, które otrzymały dofinansowanie,

- o sposobach pozyskiwania partnerów do projektów.

 

"Europa dla obywateli" to program UE wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej, znajdujący się pod linkiem: http://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkanie-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-27-lipca-bialystok/ 

fot.pixabay

facebook