Dodana: 8 listopad 2017 10:32

Zmodyfikowana: 8 listopad 2017 14:54

Ponad 60 podlaskich gmin skorzysta z dofinansowania unijnego na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

Największe dofinansowanie na wykorzystanie energii słonecznej, czyli instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na domach mieszkańców trafi do gminy Mońki - 1,59 mln zł, gminy Czeremcha - 1,55 mln zł, ale też do Zambrowa - 1,49 mln zł i Augustowa - 1,47 mln zł. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził właśnie pierwszą listę projektów do dofinansowania. Do końca listopada umowy z beneficjentami powinny zostać podpisane.

Ilustracja do artykułu solar-panels-1477987_960_720.jpg

Pierwsza lista projektów obejmuje wyniki oceny projektów z zakresu wykorzystania energii słonecznej. Na tej liście znalazły się 62 inwestycje podlaskich samorządów. Ich łączna wartość to 109,2 mln zł. Dofinansowanie z RPOWP wynosi 70,3 mln zł.

 

W odpowiedzi na konkurs z działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii wpłynęło ponad 360 wniosków o dofinansowanie. To rekord, jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków w obecnym i poprzednim programie.

W ramach konkursu można było ubiegać się o dotacje na realizację różnych typów projektów związanych z OZE:

  • Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna).
  • Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby).
  • Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
  • Projekty dotyczące rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw.

 

Wnioskodawcami mogli być m.in. samorządy, przedsiębiorcy, producenci rolni i grupy producenckie, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe.

 

Pozostałe projekty są nadal oceniane. Kolejne wyniki będą znane w grudniu 2017 roku (budowa i zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz infrastruktura wytwórcza biokomponentów i biopaliw) oraz w marcu 2018 roku (wykorzystanie OZE na własne potrzeby).

 

(is, at)

Fot. Pixabay

facebook