Dodana: 3 grudzień 2018 12:52

Zmodyfikowana: 3 grudzień 2018 12:52

Planowany nabór wniosków w programie Interreg V-A Litwa-Polska w 2019 roku

Podczas 5. posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Litwa - Polska w Mariampolu na Litwie, Komitet podjął decyzję o kolejnym konkursie w Programie.

Ilustracja do artykułu interrego.jpg

Odbędzie się on między 10 czerwca a 30 września 2019 roku, w trzech priorytetach:

  • środowisko i efektywność wykorzystania zasobów
  • zatrudnienie i mobilność pracowników
  • promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki Programu zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Białymstoku, działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, pok. nr 3; tel. 085 66 54 594 lub 085 66 54 908, e-mail: ewt@wrotapodlasia.pl

Informacje o wyniku wcześniejszego 3. naboru wniosków i o projektach wybranych do dofinansowania można znaleźć na stronie Programuhttp://lietuva-polska.eu/pl/interreg.html

 

Więcej informacji o Programie: http://lietuva-polska.eu/en/interreg.html

facebook