Dodana: 26 październik 2017 11:07

Zmodyfikowana: 26 październik 2017 11:07

OZE są dla nas niezbędne. Konferencja. Kierunek: dobra energia

Jak produkować i wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych na poziomie lokalnym rozmawiali uczestnicy konferencji „Kierunek: dobra energia”, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, która odbyła się w środę, 25 października w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu IMG_4752.JPG

Uczestników konferencji przywitali marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno.

- Czas leci , musimy jak najszybciej zdecydować jak wydamy pieniądze z RPO na odnawialne źródła energii. Województwo podlaskie potrzebuje dobrej energii – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński.

- OZE są dla nas niezbędne z powodu bezpieczeństwa. W obecnej perspektywie jest najwięcej funduszy w historii przeznaczonych na działania związane z efektywnością energetyczną i wykorzystaniem OZE, ale wiemy też, ze potrzebna jest dyskusja jak te środki wykorzystać – powiedział we wstępie do konferencji wicemarszałek Maciej Żywno – podczas konferencji poznamy doświadczenia sąsiadów, co im wyszło, jakie błędy popełnili, ile możemy na tych błędach się nauczyć. Mamy też swoje przykłady, naszych samorządów, które zostaną na konferencji zaprezentowane. Pewnie będzie jeszcze wiele takich spotkań. Ale zróbmy wszystko, by przerw w dostawie prądu w naszym województwie nie było.

 

 

Podlaskie ma strategię energetyczną

Mówił o tym Lutz Ribbe, dyrektor biura polityki ochrony przyrody w fundacji EURONATUR i członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, wskazując na Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Jej zapisy dotyczące energetyki są tożsame z założeniami Europejskiej Unii Energetycznej, czyli odejściem od „kopalnych” źródeł energii i przejściem do „odnawialnych” oraz rewolucją w strukturze produkcji energii, polegającą na decentralizacji jej źródeł i właścicieli.

Unia Europejska chce też m.in. zapewnić bezpieczeństwo inwestycji w OZE, zredukować związane z nimi przeszkody prawne oraz wspierać energetykę obywatelską.

Jak wykorzystywać OZE

Adolf Mirowski z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków przedstawił ciekawe informacje na temat zanieczyszczenia powietrza, które powodują tradycyjne instalacje grzewcze, np. kotły węglowe. Mówił też o tym, jakie instalacje są najbardziej efektywne energetycznie jeśli chodzi o ogrzewanie budynków. Są to np. pompy ciepła.

Z kolei Piotr Siniakowicz, burmistrz Siemiatycz pokazał uczestnikom wiele ciekawych inicjatyw związanych z energetyką odnawialną, które są realizowane w tym mieście. Oprócz biogazowni, która powstałą dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego, funkcjonuje tam elektrownia fotowoltaiczna i mała elektrownia wodna. Miasto stawia też m.in. na termomodernizację budynków, wymianę źródeł ciepła czy montaż kolektorów słonecznych na domach mieszkańców. W Siemiatyczach założony został również klaster energii, który chce inwestować m.in. w elektrociepłownię na zrębki czy stworzyć modelowy budynek niskoenergetyczny.

Bierzmy przykład z sąsiadów

Podczas konferencji swoimi doświadczeniami podzielili się goście z Niemiec. Stammbach to gmina licząca 9,5 tys. mieszkańców. – Korzystamy z instalacji fotowoltaicznych, biogazowni, elektrowni wiatrowych – mówił burmistrz Karl-Philipp Ehler. W gminie działa też spółka ciepłownicza, założona przez mieszkańców. Dzięki niej mają oni tańszą energię, pieniądze zostają w kasie samorządu, a inwestorzy spółki (czyli także mieszkańcy) mogą cieszyć się dodatkowymi zyskami. Jak podkreślał burmistrz, jest to dobre rozwiązanie zwłaszcza dla obszarów wiejskich.

O rozwiązaniach w dziedzinie OZE w Bawarii i realizowanym tam projekcie w ramach Inicjatywy LEADER „Region produkuje energię” opowiedział Herbert Just, z Urzędu ds. Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa w Münchberg.

Klastry energii

Warto zakładać klastry energii, które są odpowiedzią na rosnącą decentralizację rynku energii. Muszą to być jednak przedsięwzięcia dobrze przemyślane. Takie wnioski można było wyciągnąć z wystąpienia Daniela Raczkiewicza, prezesa IEN Energy i eksperta współpracującego z Ministerstwem Energii.

Świetnym przykładem takiej inicjatywy jest klaster, który powstał w naszym regionie, a dokładnie – w Michałowie. Bazuje on na biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznej (dofinansowanych w ramach RPOWP), które zasilają w energię różne obiekty w mieście.  Ale w planach są też kolejne inwestycje w energię elektryczną, cieplną i uzbrojenie terenów pod inwestycje, które znajdują się w pobliżu biogazowni. Maja one dać miejscowości nowy impuls rozwojowy i przyciągnąć przedsiębiorców, którzy będą mogli korzystać z tańszej energii.

– Klaster jest dobrym pomysłem do wdrożenia w województwie podlaskim, bo jest to region rolniczy, a klaster może być zbudowany na biogazowni – podsumował prezes Raczkiewicz.

Na koniec uczestnicy spotkania mieli okazję się dowiedzieć, jakie wsparcie na energetykę odnawialną jest przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Odbyła się też dyskusja dotycząca zaprezentowanych tematów.

Energia odnawialna to ogromny potencjał dla miast i gmin. Pomaga w budowaniu niezależności, bezpieczeństwa, może też stać się źródłem dochodów samorządów. A w obliczu problemów przed którymi stają jednostki samorządu terytorialnego, takich jak np. rosnące ceny energii, zanieczyszczenie środowiska czy zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego, produkcja energii na poziomie lokalnym może stać się na nie odpowiedzią.

 

Konferencja „Kierunek: dobra energia” ma na celu poszerzenie wiedzy na temat praktycznego i racjonalnego wykorzystania OZE oraz uwarunkowań prawnych związanych z energią odnawialną. Skierowana jest głównie do podlaskich samorządów.

(at/is)

facebook