Dodana: 30 styczeń 2018 17:23

Zmodyfikowana: 30 styczeń 2018 17:23

Kolejne gminy należące do lokalnych grup działania otrzymają wsparcie z RPO

Taką decyzję podjął na dzisiejszym, 30 stycznia br. posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego. Tym razem dotacje z RPOWP przeznaczone będą na rewitalizację, edukację przedszkolną, dziedzictwo kulturowe i turystykę.

Ilustracja do artykułu IMG_6162.JPG

 

Rewitalizacja

W ramach LGD Fundusz Biebrzański gmina Lipsk przeprowadzi rewitalizację Parku Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego w Lipsku. Projekt zakłada remont nawierzchni, wymianę ławek i oświetlenia, a także modernizację placu zabaw, stworzenie miejsc do gier terenowych oraz ogrodu muzycznego i kurtyny wodnej. W parku zostanie zainstalowany monitoring. Wartość projektu to 179,5 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 152,7 tys. zł. Dzięki tej inwestycji poprawi się przede wszystkim jakość i estetyka przestrzeni publicznej. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2018 roku.

Z kolei gmina Janów chce zrewitalizować drewniany budynek we wsi Kizielany, w którym kiedyś mieściła się szkoła podstawowa. Prace budowlane obejmą termomodernizację budynku, wymianę dachu, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej, a także generalny remont pomieszczeń. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a obok niego powstanie plac zabaw dla dzieci. Z budynku będą korzystać mieszkańcy. Odbywać się tam mają spotkania i wydarzenia artystyczne. Wartość projektu to 813,3 tys. zł, dofinansowanie – 666,9 tys. zł. Inwestycja ma się zakończyć do końca czerwca 2018 roku.

Projekt z zakresu rewitalizacji zrealizuje też gmina Sztabin. Wyremontuje Plac Karola Brzostowskiego oraz ulicę Augustowską w Sztabinie. Projekt o wartości 563,6 tys. zł (dotacja wynosi 479 tys. zł) ma się zakończyć pod koniec 2018 roku.

Gmina Jaświły zrealizuje dwa projekty polegające na uporządkowaniu przestrzeni w miejscowościach, które znajdują się w pobliżu Biebrzańskiego Parku Narodowego – Zabiele i Dzięciołowo. Prace obejmą m.in. oczyszczenie i ogrodzenie stawów, wokół których pojawią się ławki i oświetlenie. Dzięki temu powstaną miejsca do rekreacji i wypoczynku, z których skorzystają mieszkańcy i turyści. Projekty będą kosztować 237,9 tys. zł, z czego dofinansowanie z RPO pokryje 201,8 tys. zł.

Przedszkola

Gminy należące do LGD Fundusz Biebrzański zrealizują też projekty związane z edukacją przedszkolną. Dotacja o wartości 102,9 tys. zł pozwoli na dostosowanie przedszkola w Mońkach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizowane tam będą też dodatkowe zajęcia, np. z matematyki i języka angielskiego. Natomiast dzieci z przedszkoli w Dąbrowie Białostockiej, Różanymstoku i Zwierzyńcu Wielkim (gmina Dąbrowa Białostocka) oraz przedszkola w Suchowoli będą mogły rozwijać swoje kompetencje, np. językowe, techniczne czy informatyczne. Placówki z gminy Dąbrowa Białostocka otrzymają na ten cel 158,5 tys. zł, a z Suchowoli – 20,6 tys. zł.

Dziedzictwo kulturowe i turystyka

W ramach LGD Kanał Augustowski dotację w wysokości 145,4 tys. zł na remont zabytkowej kaplicy otrzyma Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej ze Studzienicznej. Prace obejmą m.in. wymianę tynków wewnętrznych, montaż wewnątrz kaplicy specjalnych płyt zapobiegających rozwojowi pleśni i grzybów, zostanie też wykonana wentylacja grawitacyjna. Wyremontowana kaplica służyć będzie lokalnej społeczności, a także turystom odwiedzającym tę część naszego regionu.

Lokalna Organizacja Turystyczna "Region Puszczy Białowieskiej" w ramach konkursu zorganizowanego przez LGD Puszcza Białowieska otrzyma wsparcie na realizację projektu, polegającego na stworzeniu e-platformy do zarządzania ruchem turystycznym w regionie Puszczy Białowieskiej. Dostępne będą na niej informacje m.in. o obiektach noclegowych czy atrakcjach turystycznych, także transgranicznych. Ten projekt będzie kosztować 134,2 tys. zł. Dotacja wyniesie 114 tys. zł.

(oprac.at)

 

facebook