Dodana: 31 październik 2017 10:03

Zmodyfikowana: 31 październik 2017 10:03

Interreg V-A Litwa-Polska. 38 projektów wybranych do dofinansowania podczas II naboru wniosków

Podczas IV Spotkania Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, zorganizowanego w Białymstoku, wybrano 38 projektów, które zostaną dofinansowane w ramach Programu: Priorytet 1 – Zachowanie i Ochrona Środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

Ilustracja do artykułu s2_1509348128_flags.jpg
 1. LT-PL-2S-126 Tourist Trail-touring The Key to Cross-Border Exchange of Experiences

Beneficjent wiodący: Miasto Orzysz, Polska

 1. LT-PL-2S-128 Cultural and Natural Heritage as Motor for Development Active Tourism in the Pisz and Alytus Areas

Beneficjent wiodący: Powiat Piski, Polska

 1. LT-PL-2S-138 Preservation and promotion of the Baltic tribes heritage in the Lithuanian - Polish borderland

Beneficjent wiodący: Gmina Puńsk, Polska

 1. LT-PL-2S-159 Popularization of natural and cultural heritage through Lithuanian-Polish ethnic culture

Beneficjent wiodący: Centrum Kultury Miasta Šilalė, Litwa

 1. LT-PL-2S-165 Promotion of heritage friendly tourism in Lithuania - Poland cross border

Beneficjent wiodący: Alytuskie Centrum Informacji Turystycznej, Litwa

 1. LT-PL-2S-168 Cultural routes without borders

Lead beneficiary: Leipalingis Lower Secondary School of Druskininkai Municipality, Lithuania

Beneficjent wiodący: Szkoła gimnazjalna w Leipalingis, Okręg Druskininkai, Litwa

 1. LT-PL-2S-169 Forgotten Past - The Paths of Tradition and Culture in Lithuania - Poland Cross Border Area

Beneficjent wiodący: Administracja Miasta Mariampol, Litwa

 1. LT-PL-2S-192 Commemoration of Lithuania and Poland Neighbourhood in Occasion of Lithuania's Statehood Century

Beneficjent wiodący: Administracja Miasta Kalvarija, Litwa

 1. LT-PL-2S-193 Towns of Borderland - Marijampolė and Sejny: Journey Through History until today

Beneficjent wiodący: Instytucja Publiczna „Sveikatingumo idejos”, Litwa

 1. LT-PL-2S-194 Art and Culture in Towns of Lithuania and Poland Cross-Border as a Tourism Attraction

Beneficjent wiodący: Instytucja Publiczna „Sveikatingumo idejos”, Litwa

 

 

 

PRIORYTET 2 – PROMOWANIE TRWAŁEGO I WYSOKIEJ JAKOŚCI ZATRUDNIENIA ORAZ WSPARCIE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW

 1. LT-PL-2S-135 Create business - decrease exclusion

Beneficjent wiodący: Instytucja Publiczna “Akademia zdrowia i urody”, Litwa

 1. LT-PL-2S-141 Lithuanian and Polish youth employment promotion, strengthening of their abilities and work skills

Beneficjent wiodący: Administracja Okręgu Jonava, Litwa

 1. LT-PL-2S-150 Neighbourly Exchanges of Experiences and Professional Skills

Beneficjent wiodący: Powiat Giżycko / Technikum Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

 1. LT-PL-2S-190 Welcome to the business land

Beneficjent wiodący: Instytucja Publiczna „PVC”, Litwa

PRIORYTET 3 – PROMOWANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, WALKA Z UBÓSTWEM I WSZELKĄ DYSKRYMINACJĄ

 1. LT-PL-2S-116 Forget me not

Beneficjent wiodący: Alytuskie Centrum Rehabilitacji i Sportu, Litwa

 1. LT-PL-2S-119 Cooperation for Social Inclusion "Embrace Music"

Beneficjent wiodący: Alytuskie Centrum Kultury i Komunikacji, Litwa

 1. LT-PL-2S-123 Healthy Neighbourhood

Beneficjent wiodący: Miasto Ełk, Polska

 1. LT-PL-2S-125 Active and Healthy Cross Border Communities

Beneficjent wiodący: Centrum Sportu w Varenie, Litwa

 1. LT-PL-2S-130 Public inclusion for persons experiencing social exclusion in Alytus and Gizycko

Beneficjent wiodący: Alutyska Szkoła dla Młodzieży i Dorosłych, Litwa

 1. LT-PL-2S-136 Here we live - here we are jointly acting

Beneficjent wiodący: Społeczność wiejska Meteliai „Pomiędzy Dusią i Metelys”, Litwa

 1. LT-PL-2S-140 Discover and show yourself

Beneficjent wiodący: Centrum aktywności osób niepełnosprawnych w okręgu Jonavy, Litwa

 1. LT-PL-2S-145 Open window on the world for Elk and Alytus children

 

Beneficjent wiodący: Miasto Ełk, Polska

 1. LT-PL-2S-146 Modern seniors - cooperation for active maturity

Beneficjent wiodący: Ełckie Centrum Kultury, Polska

 1. LT-PL-2S-155 Cross Border Program of Health Lifestyle Promotion

Beneficjent wiodący: WOSIR SZELMENT Sp.z.o.o., Polska

 1. LT-PL-2S-156 Osteoporosis is Not a Sentence - a Pilot Cross Border PL-LT Program to Fight Oesteoporosis

Beneficjent wiodący: Wojewódzki Szpital im. Dr Ludwika Rydgiera w Suwałkach, Polska

 1. LT-PL-2S-157 PL-LT Cross Border Programme for Healthy Lifestyle "I'll Win the World With Healthy Lifestyle"

Beneficjent wiodący: Fundacja dla Ochrony Zdrowia „Globmedis” w Suwałkach, Polska

 1. LT-PL-2S-158 Diabetes as a Silent Epidemic - a Program for the Fight Against Diabetes in the Cross-Border Area

Beneficjent wiodący: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, Polska

 1. LT-PL-2S-184 Life like a theatre - cross-border cooperation for active aging

Beneficjent wiodący: Gmina Korycin, Polska

PRIORYTET 4 – WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI INSTYTUCJONALNYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I ZAINTERESOWANYCH STRON ORAZ SPRAWNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 1. LT-PL-2S-109 Process management in cross border municipalities

Beneficjent wiodący: Administracja Miasta Alytus, Litwa

 1. LT-PL-2S-110 Lithuanian-Polish fire services improvement through strengthening competence of firefighters

Beneficjent wiodący: Oddział Straży Pożarnej w Raseiniai, Litwa

 1. LT-PL-2S-113 Increasing Attractiveness of Pagegiai and Puńsk Libraries and Cultural Services

Beneficjent wiodący: Biblioteka Publiczna Miasta Pagegiai, Litwa

 1. LT-PL-2S-114 Enhancement Cooperation for Sustainable Management of Natural Assets

Beneficjent wiodący: Administracja Miasta Pagegiai, Litwa

 1. LT-PL-2S-115 Autism PL-LT Platform supporting services

Beneficjent wiodący: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Białymstoku, Polska

 1. LT-PL-2S-149 Taming Autism

Beneficjent wiodący: Powiat Gizycko / Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Giżycku

 1. LT-PL-2S-160 Improvement of fire protection resources in Ukmerge-Sejny

Beneficjent wiodący: Departament Straży Pożarnej Okręgu Miejskiego w Ukmergė, Litwa

 

 1. LT-PL-2S-175 Strenghtening of capabilities of Polish and Lithuanian fire rescue services in cooperative actions

Beneficjent wiodący: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Polska

 1. LT-PL-2S-180 Development of cooperation of the Volunteer Firefighters from Szypliszki and Kazlu Ruda communities

Beneficjent wiodący: Gmina Szypliszki, Polska

 1. LT-PL-2S-185 We are active

Beneficjent wiodący: Centrum Sportu w Birštonas, Litwa

 

Alokacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na wdrożenie ww. projektów sięga  1,5 miliona EURO. Oficjalna informacja o przyznaniu dofinansowania zostanie w niedługim czasie przekazana beneficjentom wiodącym projektów.

źródło: http://lietuva-polska.eu/pl/aktualno_ci/38_projekt_w_wybranych_do_dofinansowania_podczas_ii_naboru_wniosk_w.html 

facebook